Índex general

ÍNDEX GENERAL

autor títol secció num. pàg
Parlon, Núria Benvinguda Gramenetum Presentació 1 1
Mas, Joan Carles Comunicar, obrir les portes i les finestres  Editorial 1 2
Villagrasa Alcaide, Carlos Mediar y remediar A fons 1 4
Fradera, Maria Fabra, l'ordenador i el constructor de la llengua A fons  1 16
Perelló, Vicenç Garantint el futur. Aliances de l'Hospital de l'Esperit Sant Una mirada vers...  1 24
Mas, Jordi El "model Santa Coloma" de rehabilitació Una mirada vers...  1 30
López, Cristina Rafael Giménez. Referente en  las nuevas tecnologias musicales L’entrevista 1 34
Sobrino, Javier Hospital de l’Esperit Sant al servei de Santa Coloma Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Nonell, Ferran Hospital de l’Esperit Sant al servei de Santa Coloma Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Vichi, Stefania Dieta mediterrània. L’oli d’oliva. Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Cordero Arcos, Francisco Dieta mediterrània.El vi Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Casado Garcia, Pedro Dieta mediterrània. El vi Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Ruíz, Francisca Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Flor, Pilar Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Torrado, Xavier Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Costa Izurdiaga, Alícia Disfàgia i Nutrició: Què és? Quan i com la podem detectar i tractar?

Resenya Dimarts d'estudi 1 37
Hinojo Sánchez, Àlex Viquipèdia. Font de coneixement local. Resenya Dimarts d'estudi 1 37
Pérez Solà, Víctor Per què cada dia ens deprimim més? Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Fabà, Albert Les llengües a Santa Coloma. Evolució (1975-2011). Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Rosselló i Peralta, Carles Les llengües a Santa Coloma. Evolució (1975-2011). Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Cortés Martí, Josep Mia. Alexandrina Escriche i la “Junta de senyores de l’Hospita Esperit Sant” Tastet d'història 1 40
Cortés Martí, Josep Mia. 100 Anys de l’Església Major, 1915-2015. Ressenya bibliogràfica 1 42
Cortés Martí, Josep Mia. Del bacil de Koch a la salut per a tothom. Cent anys de l’Hospital de l’Esperit Sant Ressenya bibliogràfica 1 43
Mas, Joan Carles Acceptació de Gramenetum i línia editorial Editorial 2 1
Campos, Pablo Ciudad intermedia y Universidad: Claves para la construcción de escenarios de sinergia A fons 2 2
Rubiralta, Màrius Santa Coloma ciutat universitària. Importància de les ciutats universitàries per articular el territori A fons 2 10
Rubiralta, Màrius Tercer congrés català de la cuina 2018-2019 A fons 2 22
Aymamí, Pepa Tercer congrés català de la cuina 2018-2019 A fons 2 22
Cortés, Josep Maria Terres marginals i òptims d’equilibri Una mirada vers...  2 28
Corral, Josep Maria "Chema" Llorenç Serra i el “misteri” del pont vell Una mirada vers...  2 30
Fabà, Albert La situació sociolingüística a Santa Coloma A fons 2 36
Cortés, Josep Maria El “Noucentisme” de Llorenç Serra i Badosa Ressenya exposició 2 44
Cortés, Josep Maria El contramestre de teixits: observacions i regles de treball Ressenya bibliogràfica 2 45
Parlon, Núria Màrius Sampere i la resiliència poètica a Santa Coloma Presentació 3 extra 3
Mas, Joan Carles La influència de Santa Coloma i la seva gent en l'obra d'en Marius Editorial 3 extra 4
Adell, Joan-Elies Una segona certesa Una mirada vers...  3 extra 6
Duarte, Carles Màrius Sampere, l’home que es pensa Una mirada vers...  3 extra 7
Llorca, Vicenç La gran poesia de Màrius Sampere Una mirada vers...  3 extra 9
Rico, Agustina M’assajo, m’invento, m’esgarrio Una mirada vers...  3 extra 12
Codina, Margarida Màrius Sampere, poeta colomenc Una mirada vers...  3 extra 15
Blat, Gemma Altres cares d’en Màrius Sampere. Gemma Una mirada vers...  3 extra 17
Fanès, Paco El fotògraf del carrer del Mar Una mirada vers...  3 extra 19
Camí, Poesia i escultura Poesia i escultura Una mirada vers...  3 extra 21
Madueño Sentís, David Màrius Sampere: IN-FLUÈNCIA Una mirada vers...  3 extra 27
Recomençar amb més força Editorial 4 2
Vidal Carou, M Carmen El campus de l'alimentació de Torribera de 1995 a 2020 A fons 4 4
Ramos Tormo, Tomàs El campus de l'alimentació de Torribera de 1995 a 2020 A fons 4 4
Rubiralta, Màrius El campus de l'alimentació de Torribera de 1995 a 2020 A fons 4 4
Carrión, Tomàs El Riu Besòs: de la crisi a la recuperació d'un espai natural A fons 4 24
Torrijos López, Anna Coneixement i usos lingüístics al Barcelonès nord A fons 4 38
Cortés Martí, Josep Maria Un modelo de Ciudad para Santa Coloma Una mirada vers...  4 56
Mas, Joan Carles Angel Sody de Ribas. La prensa y lucha para ser ciudad L'entrevista 4 66