Índex general

Revista Gramenetum

ÍNDEX GENERAL

autor títol secció num. pàg
Parlon, Núria Benvinguda Gramenetum Presentació 1 1
Mas, Joan Carles Comunicar, obrir les portes i les finestres  Editorial 1 2
Villagrasa Alcaide, Carlos Mediar y remediar A fons 1 4
Fradera, Maria Fabra, l'ordenador i el constructor de la llengua A fons  1 16
Perelló, Vicenç Garantint el futur. Aliances de l'Hospital de l'Esperit Sant Una mirada vers...  1 24
Mas, Jordi El "model Santa Coloma" de rehabilitació Una mirada vers...  1 30
López, Cristina Rafael Giménez. Referente en  las nuevas tecnologias musicales L’entrevista 1 34
Sobrino, Javier Hospital de l’Esperit Sant al servei de Santa Coloma Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Nonell, Ferran Hospital de l’Esperit Sant al servei de Santa Coloma Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Vichi, Stefania Dieta mediterrània. L’oli d’oliva. Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Cordero Arcos, Francisco Dieta mediterrània.El vi Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Casado Garcia, Pedro Dieta mediterrània. El vi Resenya Dimarts d'estudi 1 36
Ruíz, Francisca Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Flor, Pilar Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Torrado, Xavier Prevenir i millorar el càncer amb la dieta Resenya Dimarts d'estudi 1 38
Costa Izurdiaga, Alícia Disfàgia i Nutrició: Què és? Quan i com la podem detectar i tractar?

Resenya Dimarts d'estudi 1 37
Hinojo Sánchez, Àlex Viquipèdia.Font de coneixement local. Resenya Dimarts d'estudi 1 37
Pérez Solà, Víctor Per què cada dia ens deprimim més? Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Fabà, Albert Les llengües a Santa Coloma. Evolució (1975-2011). Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Rosselló i Peralta, Carles Les llengües a Santa Coloma. Evolució (1975-2011). Resenya Dimarts d'estudi 1 39
Cortés Martí, Josep Mia. Alexandrina Escriche i la “Junta de senyores de l’Hospita Esperit Sant” Tastet d'història 1 40
Cortés Martí, Josep Mia. 100 Anys de l’Església Major, 1915-2015. Ressenya bibliogràfica 1 42
Cortés Martí, Josep Mia. Del bacil de Koch a la salut per a tothom. Cent anys de l’Hospital de l’Esperit Sant Ressenya bibliogràfica 1 43
Mas, Joan Carles Acceptació de Gramenetum i línia editorial Editorial 2 1
Campos, Pablo Ciudad intermedia y Universidad: Claves para la construcción de escenarios de sinergia A fons 2 2
Rubiralta, Màrius Santa Coloma ciutat universitària. Importància de les ciutats universitàries per articular el territori A fons 2 10
Rubiralta, Màrius Tercer congrés català de la cuina 2018-2019 A fons 2 22
Aymamí, Pepa Tercer congrés català de la cuina 2018-2019 A fons 2 22
Cortés, Josep Maria Terres marginals i òptims d’equilibri Una mirada vers...  2 28
Corral, Josep Maria "Chema" Llorenç Serra i el “misteri” del pont vell Una mirada vers...  2 30
Fabà, Albert La situació sociolingüística a Santa Coloma A fons 2 36
Cortés, Josep Maria El “Noucentisme” de Llorenç Serra i Badosa Ressenya exposició 2 44
Cortés, Josep Maria El contramestre de teixits: observacions i regles de treball Ressenya bibliogràfica 2 45
Parlon, Núria Màrius Sampere i la resiliència poètica a Santa Coloma Presentació extra 3
Mas, Joan Carles La influència de Santa Coloma i la seva gent en l'obra d'en Marius Editorial extra 4
Adell, Joan-Elies Una segona certesa Una mirada vers...  extra 6
Duarte, Carles Màrius Sampere, l’home que es pensa Una mirada vers...  extra 7
Llorca, Vicenç La gran poesia de Màrius Sampere Una mirada vers...  extra 9
Rico, Agustina M’assajo, m’invento, m’esgarrio Una mirada vers...  extra 12
Codina, Margarida Màrius Sampere, poeta colomenc Una mirada vers...  extra 15
Blat, Gemma Altres cares d’en Màrius Sampere. Gemma Una mirada vers...  extra 17
Fanès, Paco El fotògraf del carrer del Mar Una mirada vers...  extra 19
Camí, Poesia i escultura Poesia i escultura Una mirada vers...  extra 21
Madueño Sentís, David Màrius Sampere: IN-FLUÈNCIA Una mirada vers...  extra 27