Santa Coloma lidera el projecte PECT basat en l’alimentació i la salut per lluitar contra l’atur

És un projecte que uneix diferents institucions i ajuntaments, per lluitar plegats contra l’atur i potenciar el coneixement. PECT Besòs-Marina-Litoral, un projecte d’especialització impulsat per l’Ajuntament de Santa Coloma, juntament amb el Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), amb la participació de diversos ajuntaments del Barcelonès i del Maresme. El PECT preveu iniciatives d’emprenedoria, talent i tercer sector dividides en dos grans àmbits d’especialització: l’eix salut i l’eix agroalimentació- gastronomia-nutrició.

PROJECTES D’INNOVACIÓ EN SALUT I NUTRICIÓ


Els ajuntaments treballen amb la Universitat de Barcelona i l’IGTP per posar en marxa projectes conjunts, a partir de la innovació, que incideixin en la millora de la qualitat de vida de la gent gran i de la població en risc d’exclusió social. Hi destaca la investigació en models innovadors de teleassistència i telemedicina, i la creació de living labs (laboratoris de vida) per provar in situ noves aplicacions tecnològiques que donin resposta a les necessitats d’aquests col·lectius vulnerables.

L’eix agroalimentació-gastronomia-nutrició està liderat pel Campus de l’Alimentació de la UB, i abasta un ventall gran de projectes que van des de la investigación en nutrició, als projectes agroalimentaris i entobotànics, tot enfocat a la formació professional i ocupacional. Un dels exemples de l’eix serà la nova Escola d’Hostaleria de Santa Coloma i el Centre d’Estudis i Recerca gastronómica de la UB al Recinte Torribera.

Al macroprojecte PECT, tots plegats, ajuntaments, universitats, hospitals i entitats sense ànim de lucre, uneixen esforços per crear un marc de treball comú amb un abast territorial que supera el mig milió d’habitants, amb la finalitat de generar riquesa sobre la base dels dos grans eixos d’especialització.