Ana Belén Moreno Jorge

Grup municipal del PSC

Tercera tinenta d'alcaldessa de l'àrea d'Espai Públic, Neteja, Mobilitat i Transport.

Regidora del Districte VI

Vicepresidenta de Gramepark.

Membre del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Correu electrònic: morenojab-bdc@gramenet.cat

Formació i trajectòria personal
Estudis universitaris. Llicenciatura de Dret.
Vaig exercir la professió durant quatre anys. Despatx d’advocats.

Trajectòria política
Regidora adjunta al primer tinent d’alcalde de Serveis Municipals els darrers tres anys.
Membre de la comissió executiva portant la secretaria de cultura popular.

Trajectòria institucional
Regidora adjunta al primer tinent d’alcalde de Serveis Municipals.

Twitter: @abelenmjorge

Sou brut anual: - 55.060 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.