Salvador Tovar Funes

Grup municipal de Ciutadans

Regidor de Seguretat Ciutadana.

Regidor del Districte VI.

Correu electrònic: tovarfs-bdc@gramenet.cat

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona)
  • Llicenciat en Història (Universitat Autònoma de Barcelona)

Formació Complementària

  • Postgrau Pràctica Jurídica (Dret Laboral i Dret Administratiu) Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
  • Postgrau Director de Seguretat (Universitat de Barcelona)
  • C.A.P. (Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona)

Experiència Professional

(juliol 2012-actualment) Advocat Autònom

(juny 2009- maig 2015) Centre d'Estudis FUTUR I
FORMACIÓ S.L Propietari.

(juny 2008- abril 2009) INSTITUT D'ACCÉS Rober
- Director delegat centre de Barcelona.

(juny 2007- juny 2008) Centre d'Estudis ÈXIT PROFESSIONAL
Activitat: Centre de formació per a l'accés a la funció pública, cursos de
empresa, informàtica.

- Director Acadèmic-Cap d'Estudis
- Selecció del professorat, direcció i coordinació de l'equip docent
- Planificació pedagògica
- Avaluació de l'equip docent
- Establiment dels criteris d'avaluació de l'alumnat
- Coordinació i negociació amb proveïdors (editorials) i empreses
col·laboradores amb el centre
- Formació del departament comercial
- Coordinació de les àrees comercials i docents
- Responsable de la coordinació dels espais i materials didàctics

(2006- 2007) ORBITA PROFESSIONAL
- Activitat: Centre de formació oposicions
Ocupació

- Professor titular
1. Àmbit Jurídic

(1997 - 2005) GEARBOX DEL PRAT SL Grup SEAT (El Prat de
Llobregat)

Activitat: Fabricació de caixes de canvis per a automòbils
Ocupació:
- Responsable del cercle de qualitat (d'un grup de producció format
per 56 persones)
- Formació contínua operaris.
- Gestió i documentació de qualitat (anàlisi de qualitat i
implementació ISO i VDA)
- Administració Estocs
- Reclamacions clients interns i externs

Idiomes

  • Castellà: llengua materna
  • Català: bilingüe
  • Anglès: nivell Intermedi

Informàtica

Word, Excel, Acces, Internet, SAP R3, Gestor de continguts MOODLE.

Altres dades d'interès

Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

 

 

Twitter: @salvatciutadans

Sou brut anual: - 45.093 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.