Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 17/2022
Caràcter: ordinari
Data: 17 de maig de 2022
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 16/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2022.

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

4

 

ALCALDIA

Aprovar el conveni entre l’entitat Entenem Santa Coloma LGTBI i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per desenvolupar el projecte de seu social de l’entitat, i l’atorgament d’una subvenció.

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 36.800 euros, atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament del Programa referent d’ocupació juvenil 2021.

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

Acceptar la subvenció de 2.289,50 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació a les despeses de ‘Coneguem els nostres parcs’.

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Secretaria General/Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Aprovar la subscripció d’un pacte amb l’empresa CORPEDIFICACIONS, SL, promotora i propietària de l’actuació urbanística del carrer Amèrica cantonada Prat de la Riba.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet de Seguiment d'Inversions]

Acceptar la subvenció de 9.911 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació a  les despeses del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”. Catàleg 2022.

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar inicialment el projecte anomenat ”Projecte executiu d’urbanització i naturalització dels entorns del Pavelló”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

 

 

10

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar definitivament el Projecte Executiu de remodelació del Passeig Salzereda Fase III, entre el carrer del President Companys i l’Av Pallaresa.

 

 

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Aprovar l'extinció del contracte de la concessió administrativa del quiosc-bar núm. 2, del Parc Europa.

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, UBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

Aprovar la concessió de llicència d'obra major a la finca situada a l'Av. Santa Coloma, 41.

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; REGIDORIA DE COMERÇ, TRANSPORTS I MOBILITAT

Aprovar els horaris de venda al públic i els dies de funcionament dels mercats municipals de Fondo, Sagarra i Singuerlin.

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.