Conformació de l'equip de govern a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Accions de difusió a nivell intern i extern a l'organizació

Relació del personal eventual directiu, assessorament i habitlitats estatals.