Skip to main content

Contractes prorrogats 2022

Darrera actualització: Juliol 2022
Font: Servei de contractació

Contractes prorrogats primer semestre 2022

CONTRACTES PRORROGATS

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA                     JGL / DECRET Nº DE PRÒRROGA             ( PRIMERA  / SEGONA ) POSSIBILITAT D'ALTRE PRÒRROGA                       ( SI / NO ) DATA INICI PRÒRROGA DATA FINAL PRÒRROGA
2016-SE-OH-001 Servei de conservació i manteniment del conjunt d'intal·lacionns d'enllumenat públic Electricitat Boquet JGL del 26/04/2022 SEGONA NO 02/05/2022 01/05/2023
2016-SE-O-010 Servei del control de qualitat del contracte del servei de manteniment de l'enllumenat public municipal MIATEC JGL del 26/04/2022 SEGONA NO 02/05/2022 01/05/2023
2017-SE-OH-014 Servei de conservació i manteniment de paviment de calçades i voreres de Santa Coloma de Gramenet Josep Garcia Excavacions JGL del 29/03/2022 PRIMERA SI 01/05/2022 30/04/2023
2019-SE-O-19 Contracte de serveis d’emmagatzematge d’aliments en suport del programa d’aliments solidaris de Santa Coloma de Gramenet subscrit amb l’entitat Fundació Privada Tallers de Catalunya, per un període d’un any, des del 19 de març de 2022 al 18 de març de 2023. Fundació Tallers de Catalunya JGL del          22/3/2022 PRIMERA SI 19/03/2022 18/03/2023
2017-AR-O-001 Contracte d’arrendament per a l’explotació del bar del Centre Cívic Riu, a favor de la senyora Magaly Rosa Franco Arellano, pel període d’un any, comprès des de l’1 de març de 2022 fins al 28 de febrer de 2023. Magaly Rosa Franco Arellano JGL del          20/4/2022 PRIMERA SI 01/03/2022 28/02/2023
2017-AR-O-002 Contracte d’arrendament per a l’explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín, a favor de la senyora Ángela Macías González pel període d’un any, comprès des del 28 de març de 2022 fins al 27 de març de 2023 Ángela Macías González JGL del         22/3/2022 PRIMERA SI 28/03/2022 27/03/2023
2018-AR-O-001 Contracte d’arrendament per a l’explotació del bar del Centre Cívic Riu Nord, a favor de la senyor Juan Antonio Guanter Sultán, pel període d’un any, comprès des del 5 de juliol de 2022 fins al 4 de juliol de 2023 Juan Antonio Guanter Sultán JGL del           7/6/2022 PRIMERA SI 05/07/2022 04/07/2023
2019-SE-O-08 CONTRACTE MONITORATGE DE GENT GRAN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA D'ESPORT PER A TOTHOM SANTA COLOMA JGL del 21/06/2022 PRIMERA SI 01/07/2022 30/06/2023