Skip to main content

Procediment Obert

Darrera actualització: Gener 2023

Actualització: Semestral

Font: Servei de contractació


Contractes formalitzats segon semestre 2022

LLISTAT DE CONTRACTES

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA            IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-OB-OS-02 Obres “nou projecte de DEMOLICIÓ de diverses edificacions afectades per la UA del PERI SANTA COLOMA VELLA II, àmbit 1”; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 109.987,98 € 21/06/2022 01/07/2022 OBRES I SERVEIS ROIG SA 79.501,91 €
2022-OB-OS-03 Obres “projecte tècnic de rehabilitació de coberta i façanes, arranjament paviment porxo i paraments interiors del PAVELLÓ MONTSERRAT. Recinte Torribera a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures mediambientalment responsables. 368.433,43 € 21/06/2022 01/07/2022 REHATEC OBRES I RESTAURACIONS SAU 313.018,60 €
2022-OB-OS-04 Obres corresponents al projecte executiu de la reurbanització del Passeig Fluvial SAFARETJOS a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. 413.211,77 € 19/07/2022 29/08/2022 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU 349.231,60 €
2022-OB-OS-05 Obres corresponents a la memòria valorada “reforma i adequació del fals sostre i lluminàries del CEIP WAGNER”, amb mesures socialment responsables. 104.760,71 € 28/06/2022 04/07/2022 FUENTES Y ARIZA SA 87.139,00 €
2022-OB-OS-07 Obres corresponents al projecte executiu  del CENTRE DE DIA a l’antiga escola Miguel Hernandez, amb mesures socialment responsables. 304.110,90 € 22/11/2022 30/11/2022 PLAN YOUR FUTURE SL 271.328,77 €
2022-OB-OS-08 Obres corresponents al projecte executiu de remodelació del Passeig de la SALZEREDA FASE III, entre el carrer del President Lluís Companys i l’Avinguda Pallaresa,  a Santa  Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. 2.191.735,54 € 19/07/2022 16/09/2022 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA 1.733.525,20 €
2022-OB-OS-09 Obres corresponents al projecte executiu de naturalització del PASSEIG DEL BESÒS a Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. 799.705,79 € 05/07/2022 12/07/2022 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA 733.022,34 €
2022-OB-OS-10 Obres corresponents al “projecte implantació BARRIS per a VIANANTS FASE 1: Riu Nord i Riu Sud”; amb mesures socialment responsables. 343.920,45 € 11/10/2022 07/11/2022 ASFALTOS BARCINO SL 279.162,36 €
2022-OB-OS-11 Obres corresponents al “projecte implantació BARRIS per a VIANANTS FASE 0: Mediterrània i Rambla”; amb mesures socialment responsables. 195.151,47 € 11/10/2022 07/11/2022 AGUSTI Y MASOLIVER SA 173.069,32 €
2022-OB-OS-12 Obres corresponents al projecte executiu de millora de l’accessibilitat a les PARADES D'AUTOBÚS del municipi de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. 197.498,22 € 04/10/2022 21/10/2022 JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA 167.874,93 €
2022-OB-OS-13 Obres corresponents al projecte executiu per la implantació de CAMINS ESCOLARS segurs, del municipi de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. 202.475,06 € 13/09/2022 30/09/2022 JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA 172.103,81 €
2022-OB-O-14 Obres corresponents al projecte executiu d’HABITATGES DOTACIONALS i allotjaments temporals al complex les Oliveres, amb mesures socialment responsables. 3.018.520,05 € 02/11/2022 07/12/2022 CONSTRUCTORA D'ARO SA 2.884.497,76 €
2022-OB-OS-15 Obres corresponents al projecte executiu del pacte local al parc de CAN ZAM – 1ª FASE de condicionament per respondre a l’emergència sanitària. 644.325,45 € 04/10/2022 20/10/2022 COPISA CONSTRUCTORA   532.089,38 €
2022-OB-RE-18 Obres corresponents al projecte de conservació-restauració del MOLÍ D'EN RIBÉ de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021-2022, amb mesures de contractació socialment responsable. 135.412,50 € 15/11/2022 21/11/2022 GAMARRA & GARCIA  134.318,85 €
2022-OB-OS-19 Obres corresponents al projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos CARRERS en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2022, amb mesures de contractació socialment responsable. 330.568,30 € 15/11/2022 29/11/2022 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 328.910,49 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA   IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2021-SE-OH-11 Servei d’ALLOTJAMENT per a situacions d’emergència, amb mesures de contractació socialment responsable. 825.700,00 € 09/11/2021 13/12/2022 AVORIS RETAIL DIVISION SL 754.976,50 €
2022-SE-OH-01 Serveis de prevenció i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES SOCIALS i comunitaris, amb mesures de contractació socialment responsable. 963.292,18 € 28/06/2022 20/07/2022 PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL 961.739,30 €
2022-SE-OH-02 Servei de MANTENIMENT de les INSTAL·LACIONS i elements constructius dels edificis dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (3 LOTS), amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1: 1.704.766,88 € LOT 2: 1.716.624,64 €  LOT 3: 1.701.126,17 € 21/06/2022 15/07/2022 LOT 1: TECNOCONTROL SERVCIOS SA                            LOTS 2 i 3: IMESAPI SA LOT 1: 1.482.907,60 € LOT 2: 1.444.815,21 € LOT 3: 1.430.929,93 €
2022-SE-OH-05 Servei de MANTENIMENT i REPARACIÓ dels VEHICLES de la POLICIA LOCAL, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 160.000,00 € 22/11/2022 19/12/2022 CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMOVIL TORRES SL 108.000,00 €
2022-SE-O-07 Serveis per desenvolupar el projecte d’intervenció comunitària en DROGUES 200.035,96 € 26/07/2022 02/09/2022 ASAUPAM 194.035,96 €
2022-SE-OH-08 Servei de manteniment i neteja dels ACCESSOS MECÀNICS instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2022-2026, amb mesures de contractació socialment responsable. 3.101.244,21 € 12/07/2022 01/08/2022 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 2.580.330,41 €
2022-SE-OH-10 Serveis de CONTROL DE PLAGUES dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 156.459,50 € 27/09/2022 27/10/2022 FILTRO-NET. SL 113.354,91 €
2022-SE-OH-14 Servei de TRANSPORT ADAPTAT especial per a persones amb  mobilitat reduïda, rutes 1 a 6 ( tres lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. 1.729.989,78 € 22/11/2022 29/11/2022 UTE TRANSPORT ADAPTAT GRAMENET 1.428.917,76 €
2022-SE-OSA-15 Serveis de MISSATGERIA, bustiada i altres de l’Ajuntament de Santa Coloma  de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 29.489,90 € 11/10/2022 18/10/2022 SANTACO COURIER SL 21.275,25 €
2022-SE-NSP-18 Serveis d'ALLOTJAMENT de la Secretaria Tècnica i convidats a la "6a CUMBRE Iberoamericana de Agendas Locales de Género", amb mesures de contractació socialment responsable. 26.836,36 € Decret 10/08/2022 30/08/2022 ACCORINVEST SPAIN SL 26.836,36 €
2022-SE-O-21 Servei de SUPORT EDUCATIU per al control d’accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d’informació i sensibilització d’accions educatives, amb mesures de contractació socialment responsable. 189.817,44 € Decret 25/08/2022 01/09/2022 TANIT SINGULAR SL 189.679,93 €
2022-SE-OH-22 Servei de NETEJA DE FAÇANES, paviments i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet 294.555,93 € 29/11/2022 30/11/2022 CORP CLD SERV URB  278.457,38 €
2022-SE-OH-24 Servei de personal professional especialitzat per col·laborar i donar SUPORT a la INTERVENCIÓ general de l'Ajuntament en la realització del control financer de l’activitat econòmica-financera del sector públic local, l’exercici del control permanent i auditoria pública ( 6 LOTS ); amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1:  75.000,00 €      LOT 2:  92.310,00 €     LOT 3:   11.100,00 €        LOT 4:   39.418,02 €     LOT 5:  64.110,00 € LOT 6:  30.256,51€ 08/11/2022 16/12/2022 LOT 1: Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria; LOTS 2 i 4: Faura Casas Auditors Consultors; LOT 3: BNFix Pich Auditores; LOT 5: Uniaudit Oliver Camps; LOT 6: AGTIC Consulting  LOT 1: 44.850 €        LOT 2: 58.840 €       LOT 3: 7.440 €           LOT 4: 31.225 €        LOT 5: 47.777,40 €  LOT 6: 25.936,88 €
2022-SE-OSA-25 PERSONAL AUXILIAR destinat a cobrir diverses necessitats  amb motiu de la celebració de la Festa Major d’estiu 2022 59.956,00 € Decret 26/08/2022 01/09/2022 ATIPICS SCCL 59.956,00 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA   IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2021-SUB-OH-09 Subministrament d’ALIMENTS i altres productes bàsics per al programa municipal d’aliments de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 196.468,70 € 12/07/2022 08/08/2022 SUPERMERCADOS LLOBET SA 193.191,34 €
2022-SUB-OSA-03 Adquisició de llicències del producte LEPIDE, amb mesures socialment responsables. 75.000,00 € 26/07/2022 02/08/2022 MICROMOUSE SL 74.500,00 €
2022-SUB-OH-04 Millora de la infraestructura d’emmagatzematge corporatiu NETAPP, amb mesures socialment responsables. 239.700,00 € 13/09/2022 18/10/2022 ICOT SA 238.964,90 €
2022-SUB-OH-06 Reposició de GESPA ARTIFICIAL de camps de futbol Can Zam I, Can Zam II i Nou Municipal, de Santa Coloma de Gramenet (3 lots), amb mesures socialment responsables. 718.691,81 € Decret 03/08/2022 03/08/2022 BBVA SA 717.255,36 €
2022-SUB-OH-08 Subministrament del MOBILIARI i l’equipament de la fase B de la reforma interior del Centre d’Economia Social i Feminista de la CIBA (5 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. Lot 1: 217.173,23 €   Lot 2: 40.358,31 €      Lot 3: 40.701,79 €       Lot 4: 156.472,80 €     Lot 5: 11.366,00 € Decret 06/12/2022 Lot 1: 03/01/23            Lot:2: 16/12/22                Lot 3: 03/01/23                Lot 4: 16/12/22                 Lot 5: 16/12/22  Lot 1: Comercial Contel                 Lot 2: Mobles Bràfim                       Lot 3: J Pujol                                     Lot 4: Nextec Technological           Lot 5: Inad-hoc Habitat Lot 1: 199.388,61 €    Lot 2: 33.093,72 €      Lot 3: 36.631,61 €      Lot 4: 125.178,24 €    Lot 5: 7.006,80 €
2022-SUB-O-09 Subministrament de les INFRAESTRUCTURES i la cobertura de necessitats específiques destinades  a la celebració de la FESTA MAJOR d’ESTIU 2022 (2 Lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 214.718,85 € Decret 17/08/2022 22/08/2022 ATIPICS SCCL 214.717,45 €
2022-SUB-AM-10 Subministrament de FURGONETA Ford Transit Mixta per manteniment de la Via Pública per l’acord Marc de l’ACM 27.865,50 € Decret 05/08/2022 05/08/2022 ROMACAR ABS SL 27.865,50 €
2022-SUB-OH-13 Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT DE NADAL a determinats equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 243.990,00 € Decret 31/10/2022  02/11/2022 INSTALACIONES NYCSA SL 243.990,00 €
2022-SUB-OH-15 Millora de la INFRASTRUCTURA DE CIBERSEGURETAT corporativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. 226.000,00 € Decret 29/12/2022  30/12/2022 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU 224.958,69 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA   IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-SP-NSP-01 Realització d’una ENCICLOPÈDIA MURAL naturalista al Parc Fluvial del Besòs durant l’any 2022; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 32.740,00 € 28/06/2022 05/07/2022 SWEN SCHMITZ COLL 32.740,00 €
2022-SP-NSP-02 Cicle “PASSATGE INSÒLIT” durant el 2022 i 2023, amb mesures de contractació socialment responsable. 126.406,61 € Decret 24/08/2022 02/09/2022 PASSATGE INSÒLIT 126.406,61 €
2022-SP-NSP-03 Concert de l’artista MANEL a la Festa Major 2022 30.000,00 € Decret 19/08/2022 24/08/2022 FINA ESTAMPA PRODUCCIONS SL 30.000,00 €
2022-SP-NSP-04 Concert de l’artista TANXUGUEIRAS a la Festa Major 2022 24.000,00 € Decret 17/08/2022 23/08/2022 PRODUCCIONES SON DE TRES Y EVENTOS MUSICALES SL 24.000,00 €
2022-SP-NSP-05 Concert del grup musical VARRY BRAVA  a la Festa Major 2022 19.000,00 € Decret 30/08/2022 01/09/2022 RADIOACTIVIDAD SONORA SL 19.000,00 €
2022-SP-NSP-06 Concert de l’artista MIKI NUÑEZ a la Festa Major 2022 25.000,00 € Decret 23/08/2022 02/09/2022 GLOBAL TALENT SERVICES MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SLU 25.000,00 €

Contractes formalitzats primer semestre 2022

LLISTAT DE CONTRACTES

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA  IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2021-OB-OS-03 Obres “nou projecte de DEMOLICIÓ de diverses edificacions afectades per la UA del PERI SANTA COLOMA VELLA II, àmbit 2A”, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 80.788,78 € 22/03/2022 23/03/2022 URCOTEX INMOBILIARIA, SLU 68.993,62 €
2021-OB-OS-10 Obres per la connexió de 4 nous emplaçaments a la xarxa corporativa de FIBRA ÒPTICA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 98.694,58 € 05/04/2022 25/04/2022 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 83.007,64 €
2021-OB-OS-12 Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2021, amb mesures de contractació socialment responsable. 255.975,01 € 20/04/2022 20/04/2022 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLU I ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL UTE 240.496,50 €
2021-OB-OSA-15 Obres corresponents al projecte per la ESTABILITZACIÓ del TALÚS de l’Avinguda Primavera a tocar amb l’Avinguda Ramon Berenguer, amb mesures de contractació socialment responsable. 47.201,09 € 24/03/2022 30/03/2022 PERFO-ROCA SL 44.225,33 €
2021-OB-OS-16 Obres del “projecte de REURBANITZACIÓ del carrer PRAT DE LA RIBA entre el c. Balears i el c. Gaspar a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsable. 634.046,73 € 15/03/2022 25/03/2022 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 461.128,45 €
2021-OB-O-17 Obres del “projecte d’urbanització de carrer SANTS al t.m. de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsable. 2.211.207,79 € 20/04/2022 28/04/2022 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU 1.662.333,49 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA  IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2021-SE-NSPD-08 Serveis per al desenvolupament de la CARPETA CIUTADANA I CARPETA D'EMPRESA de l'Ajuntament, amb mesures socialment responsables. 185.900,00 € 23/03/2022 19/04/2022 SBS SEIDOR, SL 149.634,82 €
2021-SE-OH-09 Servei de NETEJA de la ciutat durant el CAP DE SETMANA i els dies festius reservat a CET, amb mesures de contractació socialment responsable. 2.906.351,21 € 14/12/2021 10/01/2022 FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 2.760.693,24 €
2021-SE-OH-13 Serveis de MENJADOR SOCIAL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.  1.451.888,00 € 25/01/2022 18/02/2022 SERHS FOOD AREA SL 1.149.044,00 €
2021-SE-OH-17 Servei de RECOLLIDA SELECTIVA i RESIDUS VOLUMINOSOS en el municipi de Santa Coloma de Gramenet. 3.450.478,68 € 21/12/2021 13/01/2022 CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL 3.028.690,38 €
2021-SE-OS-19 Serveis de manteniment dels equips informàtics de la SALA CPD de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 90.000,00 € 01/02/2022 25/02/2022 HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL 61.506,00 €
2021-SE-NSP-23 Serveis per la implantació d’una nova aplicació per a la gestió del PADRÓ municipal d’habitants i dels processos electorals, la migració de l’aplicació actual i el manteniment d’aquesta; amb mesures de contractació socialment responsable. 55.667,00 € 15/02/2022 25/02/2022 ABS INFORMATICA SL 55.667,00 €
2022-SE-O-03 Serveis  d’informació, assessorament i primera acollida per a les persones estrangeres del centre d’informació i assessorament per a persones estrangeres (CIAPE); amb mesures de contractació socialment responsable. 309.957,80 € 10/05/2022 03/06/2022 PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL 297.251,46 €
2022-SE-NSP-09 Servei de CONSERGERIA de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet reservat a Centres Especials de Treball, amb mesures de contractació socialment responsable. 114.700,00 € 20/04/2022 17/05/2022 CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL SL 94.900,00 €
2022-SE-NSP-11 Servei d’ALLOTJAMENT per a situacions d’urgència i emergència habitacional de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 1.213.168,00 € 24/05/2022 17/06/2022 SNOW TRAVEL SA 1.111.902,00 €
2022-SE-OSA-12 Serveis POSTALS de l’Ajuntament de Santa Coloma  de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 57.689,33 € 03/05/2022 04/05/2022 RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SL 30.290,08 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENTS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA  IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2021-SUB-OH-02 Subministrament de MOBILIARI (2 LOTS) per a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. Lot 1 74.536,00 €
Lot 2 32.764,00 €
21/12/2021 20/01/2022 Lot 1: EXPERT LINE                         Lot 2: METALUNDIA Lot 1: 40.342,70 €           Lot 2: 14.902,50 €
2021-SUB-OSA-12 Subministrament de JOCS a la PLAÇA OLIMP al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 58.800,00 € 05/04/2022 21/04/2022 HAGS SWELEK SA 44.133,00 €
2021-SUB-OS-13 Subministrament de tres VEHICLES, dos tipus turisme híbrid i un tipus turisme elèctric per a la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. Lot 1 70.410,00 €
Lot 2 30.000,00 €
LOT 1 DESERT         LOT 2 31/05/2022 10/06/2022 Lot 1 DESERT                                   Lot 2 ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL Lot 1 DESERT              Lot 2 29.250,00 €
2022-SUB-OS-01 Renovació del manteniment de llicències software ASSURANCE de programari Microsoft per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. 73.750,00 € 10/05/2022 18/05/2022 INETUM ESPAÑA SA 60.633,34 €
2022-SUB-AM-02 Subministrament de COMBUSTIBLE basat en l’Acord Marc de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2022 2) 55.200,00 € 05/04/2022 22/04/2022 SOLRED SA 55.200,00 €