Skip to main content

Procediment Obert

Darrera actualització: Juliol 2021

Font: Servei de contractació


Contractes formalitzats primer semestre 2021

LLISTAT DE CONTRACTES

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA        IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-SE-OH-07 Servei de NETEJA DELS EDIFICIS, DEPEDÈNCIES MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables. 14.310.430,68 € Ple 30/11/2020  14/05/2021 IDONIA NATUR SL 13.708.814,96 €
2020-SE-OH-08 Serveis d'IMPRESSIÓ de la PUBLICACIÓ SETMANAL L'AJUNTAMENT INFORMA, amb mesures de contractació sostenible. 151.022,11 € 04/05/2021 28/05/2021 IMPREMTA PAGES SL 85.794,00 €
2020-SE-OH-10 Gestió del servei de DEIXALLERIES al municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables. Contracte reservat a centres especials de treball. 320.835,05 € 09/12/2020 07/01/2021 FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA 291.384,64 €
2020-SE-OH-14 Servei de MANTENIMENT de les FONTS ornamentals en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 226.040,00 € Decret 30/12/2020 01/02/2021 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 205.766,20 €
2020-SE-OH-19 Serveis d’ASSEGURANCES de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, 5 lots, amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1 150.000,00.-€
LOT 2 180.000,00.-€
LOT 3   40.000,00.-€
 LOT 4 530.000,00.-€
LOT 5   24.000,00.-€
02/03/2021 LOT 1, 4 I 5 DESERTS LOT 2: 31/03/2021          LOT 3: 30/03/2021 ALLIANZ Lot 2 i FIATC Lot 3 LOT 1, 4 I 5 DESERTS Lot 2: 135.240 €          Lot 3: 30.125 € 
2020-SE-O-23 Serveis de SUPORT A LA INTERVENCIÓ per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022 dividit en 2 lots, amb mesures de contractació socialment responsable. Lot 1   64.110,00 €
Lot 2   26.310,00 €
 LOT 1 22/12/2020 LOT 1: 20/01/2021             LOT 2: DESERT UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL LOT 1: 48.706,50
2020-SE-NSPD-24 Servei de RECONEIXEMENT mèdic-preventiu GINECOLÒGIC per a les empleades de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures mediambientalment responsables. 74.100,00 € 16/03/2021 25/03/2021 GINEX SL 74.100,00 €
2020-SE-OH-26 Serveis d’Assistència Tècnica per a la Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de Rehabilitació dels edificis inclosos a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació ACR2-MAS MARI (2 LOTS), amb mesures de contractació socialment responsables. Lot 1   209.101,63 €
Lot 2     28.216,68 €
11/05/2021 03/06/2021 Lot 1: AMBIT ARQUITECTES         Lot 2: QIQ TÈCNICS I ARQUITECTES Lot 1: 169.393,21 €                            Lot 2: 19.187,34 €
2020-SE-OS-28 Servei de la DISTRIBUCIÓ de la publicació municipal setmanal “l’AJUNTAMENT INFORMA”, amb mesures mediambientalment responsables. 40.000,00 € 27/04/2021 04/05/2021 TEB SOLUCIONS SCCL 34.760,00 €
2021-SE-OH-01 Serveis d’ASSEGURANCES de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (2 lots), amb mesures socialment responsables. LOT 1 142.500,00.-€
LOT 2  485.000,00.-€
27/04/2021 30/04/2021 LOT 1: ALLIANZ                              LOT 2: GENERALI LOT 1 140.595,00 €  LOT 2 476.946,47 € 
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-SUB-OS-02 Subministrament de 100 ORDINADORS per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. 70.000,00 € 22/12/2020 08/01/2021 SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES SL 43.767,00 €
2020-SUB-OS-04 Subministrament de MOBILIARI per a l'edifici d'oficines de serveis del carrer RAFAEL DE CASANOVAS, 87, amb mesures de contractació sostenible. 37.197,56 € 16/03/2021 22/03/2021 BERNADI SA 22.762,10 €
2020-SUB-OS-14 Subministrament de CARBURANT PER A GRUPS ELECTRÒGENS o d'altres elements/equips per activitats municipals, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 22.000,00 € 26/01/2021 04/02/2021 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 22.000,00 €
2020-SUB-OH-15 Subministrament de PRODUCTES HIGIÈNICS i accessoris i la seva col·locació, així com, el subministrament i col·locació d’ELEMENTS HIGIÈNICS, per a l’edifici de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals (2 LOTS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. LOT 1 105.450,00 €                             LOT 2    13.325,00 € 04/05/2021 31/05/2021 CINMAQ (LOT 1)                   SERKONTEN (LOT 2) Lot 1: 47.892,00           Lot 2: 7.923,24 
2020-SUB-O-18 Subministrament de l’EQUIPAMENT per al PAVELLÓ ESPORTIU NOU (3 lots), amb mesures de contractació sostenible. Lot 1 35.519,41 €
Lot 2 61.594,77 €
Lot 3 27.237,97 €
02/03/2021 LOT 1 08/03/2021     LOT 2 25/03/2021     LOT 3 08/03/2021 LOT 1: TALLERES PALAUTORDERA-TP SPORT                    LOT 2: BERNADI SA                      LOT 3: MONDO IBÉRICA SAU  LOT 1: 33.489,88 €       LOT 2: 34.690,37 €  LOT 3: 23.833,30 € 
2020-SUB-OS-20 Subministrament en la modalitat de compra, d’un vehicle híbrid per a la unitat de suport i intervenció ràpida (USIR) de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 70.400,00 € 23/03/2021 31/03/2021 ROMACAR ABS SL 56.342,36 €
2020-SUB-AM-21 Subministrament de COMBUSTIBLE basat en l’acord marc de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2017 3). 33.200,00 € 22/12/2020 12/02/2021 SOLRED SA 33.200,00 €
2021-SUB-OS-01 Subministrament d’ALIMENTS i altres productes bàsics per al programa municipal d’aliments de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. 97.039,21 € 20/04/2021 28/04/2021 SUPERMERCADOS LLOBET SL 89.712,30 €
2021-SUB-OS-04 Subministrament de LLICÈNCIES ANTIVIRUS DEL PROGRAMARI SOPHOS, amb mesures de contractació sostenible, dividit en 2 lots. Lot 1  25.200€
Lot 2  25.200€
27/04/2021 06/05/2021 INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL  LOT 1: 23.940,00 €     LOT 2: 23.940,00 € 
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE D'OBRES PRESSUPOST LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-OB-OS-01 Obres d'URBANITZACIÓ de l'espai lliure de L'ANTIGA ESCOLA SANT JUST i carrers adjacents. 795.676,03 € 09/03/2021 16/03/2021 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 589.595,93 €
2020-OB-O-13 Obres dels Projectes de Rehabilitació dels Edificis Inclosos a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació ACR2-MAS MARÍ, amb mesures de contractació socialment responsables. 3.052.530,99 € 11/05/2021 03/06/2021 UTE ACR2 MAS MARI 2.775.142,67 €
2020-OB-OS-14 Obres d’URBANITZACIÓ del carrer BARÓ (tram del carrer Mare de Déu dels Àngels-Avinguda Pallaresa) i del carrer de la Mare de Déu dels Àngels (tram Passeig de la Salzareda-carrer Baró) – fase 1 i fase 2, amb mesures de contractació socialment responsables. 289.127,61 € 04/05/2021 12/05/2021 COYNSA 2000 SL 213.489,95 €
2020-OB-OS-16 Obres corresponents a 6 Memòries Valorades de REFORMA DIVERSOS LOCALS MUNICIPALS per reconversió en habitatge (6 lots), amb mesures de contractació socialment responsables. Lot 1   44.237,72 €
Lot 2   79.370,84 €
Lot 3   68.448,75 €
Lot 4   63.911,52 €
Lot 5   63.892,26 €
Lot 6   42.814,42 €
27/04/2021 14/05/2021 (els 6 lots) OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SLU (lots 1, 3 i 5) CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA (lots 2, 4 i 6) Lot 1 34.474,46 €            Lot 2  60.663,11 €         Lot 3 53.184,68 €           Lot 4 50.042.72 €             Lot 5 49.644,27 €             Lot 6 33.951,83 €