Skip to main content

Procediment Obert

Darrera actualització: Febrer 2021

Font: Servei de contractació


Contractes formalitzats segon semestre 2020

Contractes segon semetre 2020
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (1) (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA        IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SE-O-08 Servei de gestió i monitoratge del programa d'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A LA GENT GRAN. Pressupost estimat: 169.960,50 €                            Preu hora 22,71 euros  Decret núm. 5376 de 10/07/2020 07/08/2020 ASSOCIACIO ESPORTIVA D'ESPORT PER A TOTHOM STA. COLOMA Import estimat: 134.581,22 €            Preu hora 19,50 euros
2019-SE-OH-09-Bis Serveis de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del Centre de Recursos Infantils i Juvenils RELLOTGE XXI i del Centre de Recursos Juvenils MAS FONOLLAR. 545.594,23 € Decret núm. 6162 de 12/08/2020 16/09/2020 TASCA SERVEIS D'ANIMACIÓ, SL 530.768,52 €
2020-SE-OH-07 Servei de NETEJA DELS EDIFICIS, DEPEDÈNCIES MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables. 14.310.430,68 € Ple 30/11/2020  En suspens per interposició d'un Recurs Especial. - -
2020-SE-OS-11 Servei de MONITORATGE I MANTENIMENT DE PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT DEL WEB de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 80.000,00 € Decret núm. 6462 de 03/09/2020 09/09/2020 SITEIMPROVE SPAIN SL 72.000,00 €
2020-SE-O-12 Serveis per a la RENOVACIÓ DEL MANTENIMENT DE LLICÈNCIES SOFTWARE ASSURANCE DE PROGRAMARI MICROSOFT per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 156.201,00 € 24/11/2020 28/12/2020 SEIDOR SA LOT 1 - 144.452,28 € / LOT 2 - 3.817,80 €
2020-SE-OH-16 Servei de manteniment durant 3 anys de 53 EQUIPS MULTIFUNCIÓ i el seu subministrament, a títol d'arrendament, sense opció de compra  amb mesures de sostenibilitat mediambiental. 232.740,00 € 27/10/2020 27/11/2020 COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA (COREMOSA) 199.252,20 €
2020-SE-E-17 Serveis d’ALLOTJAMENT amb SNOW TRAVEL  SA. imprescindibles per a la cobertura de la necessitat d’allotjament d’urgència sobrevinguda  arrel de la crisi sanitària i social, conseqüència de la pandèmia del COVID19. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat:            454.545,45 €    19/06/2020 Decret 02/07/2020 SNOW TRAVEL SA Import estimat: 454.545,45 €
2020-SE-NSP-18 Serveis de manteniment de la PLATAFORMA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 38.580,00 € 10/11/2020 23/11/2020 ISIGMA ASESORIA TECNOLOGICA, SL 38.580,00 €
2020-SE-E-20 Serveis de proves diagnòstiques. Tramitació d’emergència per la situació ocasionada pel COVID-19. Pressupost estimat: 46.450,00 € 09/07/2020 Decret  13/07/2020 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU (EGARSAT) Import estimat:              46.450,00 €
2020-SE-NSP-25 Serveis espectacle PASSATGE INSÒLIT 2020-2021, amb mesures mediambientalment responsables. 91.476,00 € 09/12/2020 14/12/2020 ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN 75.600,00 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (1) (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SUB-OH-08 Subministrament i instal.lació de LLUMINÀRIES  LEDS a Santa Coloma de Gramenet (2 LOTS). Lot 1: 224.414,26 €     Lot 2: 227.925,34 € 06/10/2020 30/10/2020 Lot 1: ELECNOR, SA i Lot 2: ALUMBRADOS VIARIOS, SA Lot 1:187.178,42 €           Lot 2: 188.271,26 €
2019-SUB-OH-10 Subministrament de VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL i la resta de col·lectius de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 8 lots. Pressupost estimat: Lot 1   172.812,00 €
Lot 2       4.582,00 €
Lot 3     18.760,00 €
Lot 4       3.752,00 €
Lot 5       4.464,00 €
Lot 6     36.094,00 €
Lot 7     11.702,00 €
Lot 8     21.230,00 €
27/10/2020 Lots 2 a 8 LOT 1    En suspens per interposició d'un Recurs Especial.      LOTS 2,3,4,5,6,7 I 8 27/11/2020                       Lot 2         Mac Uniformes                      Lot 3              Usis Guirao                             Lot 4  JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 5  JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 6  JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 7  JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 8  JJ Gomez y J Aguilera, SCP                                                                                                                                                                       
Import estimat:           Lot 2        4.427,40 €
Lot 3      16.421,70 €
Lot 4        3.412,32 €
Lot 5        3.664,32 €
Lot 6     30.747,64 €
Lot 7      11.123,00 €
Lot 8      19.856,18 €
2020-SUB-OS-05 Subministrament de DOS VEHICLES TIPUS TURISME HÍBRID PER A LA POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. 66.110,00 € 06/10/2020 15/10/2020 DL STARBAIX SL 66.105,00 €
2020-SUB-E-08 Abastiment de VALS DE COMPRA d'aliments i articles de 1a necessitat, amb l'empresa INTERSACALM. imprescindibles per a la cobertura de les necessitiats alimentàries i d'higiene  sobrevingudes  per la crisis sanitària i socials a conseqüència de la pandèmia del COVID 19. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat: 49.586,78 € 01/07/2020 Decret 13/07/2020 INTERSACALM SL Import estimat: 49.586,78 €
2020-SUB-E-09 Abastiment de VALS DE COMPRA d'aliments i articles de 1a necessitat, amb l'empresa CONDIS SUPERMERCATS  imprescindibles per a la cobertura de les necessitiats alimentàries i d'higiene  sobrevingudes  per la crisis sanitària i socials a conseqüència de la pandèmia del COVID 19. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat: 49.586,78 €   02/06/2020 Decret 13/07/2020 CONDIS SUPERMERCATS SA Import estimat: 49.586,78 €
2020-SUB-E-11 Subministrament per a la cobertura de necessitats d'instal·lació de MAMPARES. SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat: 60.000,00 €  15/06/2020 Decret 01/07/2020 SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA Import estimat:  60.000,00 €
2020-SUB-E-12 Adquisició de 100 ORDINADORS PORTÀTILS imprescindibles per a la cobertura de les necessitats de teletreball sobrevingudes  per la crisi sanitària i social a conseqüència de la pandèmia del COVID19. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat: 37.154,00 €  18/06/2020 Decret 02/07/2020 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA  Import estimat: 37.154,00 €
2020-SUB-E-16 Subministrament de MASCARETES ffp2 i mascaretes quirúrgiques amb l’empresa FRIMSAL distribuciones sl, sobrevinguda arrel de la crisi sanitària i social, conseqüència de la pandèmia del covid-19. Tramitació d'emergència. Pressupost estimat:  131.200,00 €  31/07/2020 Decret 05/08/2020 FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL Import estimat: 131.200,00 €
2020-SUB-OS-19 Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT DE NADAL a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. 99.500,00 € 24/11/2020 25/11/2020 INSTALACIONES NYCSA SL 79.600,00 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE D'OBRES PRESSUPOST LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-OB-O-02 Obres del projecte executiu de la fase 2 del CENTRE DE FORMACIÓ per a GRAMEIMPULS al recinte ESPERIT SANT (tallers). 1.729.170,13 € Decret núm. 6545 de 08/09/2020 16/09/2020 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA SA 1.533.310,64 €
2020-OB-OS-03 Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'any 2020
I CAMPANYA.
204.256,24 € 28/07/2020 06/08/2020 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU 196.574,05 €
2020-OB-OS-04 Obres del projecte executiu modificat de la URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA SANATORI, amb mesures de contractació sostenible. 636.213,03 € 17/11/2020 09/12/2020 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 484.539,15 €
2020-OB-OS-06 Obres per l'execució de la “Memòria valorada de la reforma i adequació dels BANYS de P1, P2 i P3 del CEIP FRAY LUIS DE LEÓN a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació mediambientalment responsables. 87.078,16 € 29/09/2020 08/10/2020 IRON GLOBAL SL 82.530,80 €
2020-OB-OS-07 Obres per l'execució del “Projecte de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l’escola MERCÈ RODOREDA de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsables. 111.094,56 € 20/10/2020 26/10/2020 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL 95.223,62 €
2020-OB-OS-08 Obres per l'execució del “Projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l’escola SAGRADA FAMÍLIA a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsables. 178.100,16 € 17/11/2020 02/12/2020 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL 154.947,73 €
2020-OB-OS-09 Obres referents a la "Memòria valorada de TRANSFORMACIONS DELS PATIS ESCOLARS del projecte EMPATITZEM de Santa Coloma de Gramenet ", amb mesures de contractació socialment responsables. 97.002,29 € 09/12/2020 21/12/2020 CONSTRU-ECO PARK SL 91.597,39 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE DE CONCESSIONS (2) CÀNON MÍNIM    (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA CÀNON TOTAL     (SENSE IVA)
2020-CONSE-O-01 Concessió de l'explotació del BAR DEL CASAL RIERA ALTA, situat al passatge Pedrera 8, de Santa Coloma de Gramenet , amb mesures de contractació sostenible. 3.200,00 € Decret núm. 6290 de 24/08/2020 01/09/2020 MERCEDES DA COSTA MORENO 3.967,00 €
2020-CONSE-O-02 Concessió de l'explotació del BAR DEL CENTRE CÍVIC CAN FRANQUESA, situat al carrer Menorca, S/N, de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible.  
4.400,00 €
24/11/2020 09/12/2020 ISABEL LOZANO CERREJÓN 4.800,00 €
             
NOTES:          (1) En els contractes amb pressupost estimat el sistema de determinació del preu és per preu/s unitari/s màxims.      
                         (2) En els contractes de concessió el cànon total es a càrrec del concessionari.

 

Contractes formalitzats primer semestre 2020

LLISTAT

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-OB-OS-12 Obres de renovació de la FONT ORNAMENTAL DEL PARC EUROPA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet. 152.838,20 € Decret 3733 24/04/2020 30/04/2020 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 142.191,26 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SE-O-01 Servei de recollida i distribució de TRAMESES I MISSATGERIES de l'Ajuntament. 436.925,14 € Lot 2 12/03/2019; Lot 1 14/01/2020 07/02/2020 Lot 2 MOVILPACK SL Lot 1 SOCIEDAD GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS Lot 2 43.937,00 € Lot 1 297622,38 €
2019-SE-AM-10 Serveis de VIGILÀNCIA I SEGURETAT destinat a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Ajuntament (3 LOTS). 576.288,29 € Decret  4127 de 22/05/2020 17/06/2020 BARNA PORTERS SEGURETAT SL 576.288,29 €
2019-SE-OS-17 Servei de manteniment d'una MÀQUINA MULTIFUNCIÓ d'impressió digital per a la impremta municipal. 48.351,76 € 18/02/2020 26/02/2020 PMC GRUP 1985 SA 32.392,46 €
2019-SE-O-19 Serveis d'EMMAGATZEMATGE D'ALIMENTS per suport al programa d'aliments solidaris. 59,353,92 € 25/02/2020 19/03/2020 FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 59.022,60 €
2019-SE-O-22 Serveis necessaris per al projecte d'accions d'intervenció comunitària en DROGODEPENDÈNCIES i addiccions al municipi de Santa Coloma de Gramenet 2019.  100.183,09 € 18/02/2020 16/03/2020 ASAUPAM 100.100,09 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SUB-O-12 Subministrament i muntatge de MOBILIARI del centre d'economia social i feminista LA CIBA (2 lots) 113.555,41 € 11/02/2020 04/03/2020                  (LOTS 1 i 2) COMERCIAL CONTEL SA (LOT 1) / MOBLES BRÀFIM SL (LOT 2) 72.048,34 € (LOT 1) 20.260,50 € (LOT 2)
2019-SUB-O-13 Subministrament de COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT necessari per al col.lectiu de la POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 69.640,00 € Decret 4389 de 03/06/2020 30/06/2020 USIS GUIRAO SL 67.202,46 €
2019-SUB-OS-14 Subministrament de DOS VEHICLES eco/zero en la modalitat de compra per a la POLICIA LOCAL (2 lots) 57.850,00 € 25/02/2020 04/03/2020                               (LOTS 1 i 2) D L STARBAIX SL (LOT 1) TALLERES SANTI ENRIQUE (LOT 2) 18.899,00 € (LOT 1)  38.900,00 € (LOT 2)
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-SE-NSP-02 Servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de la gestió econòmica municipal (SICALWIN, SUBVENCIONS i PATRIMONI) 116.000,00 € 03/03/2020 12/03/2020 AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU 116.000,00 €