Skip to main content

Contractes formalitzats primer semestre 2020

LLISTAT

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-OB-OS-12 Obres de renovació de la FONT ORNAMENTAL DEL PARC EUROPA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet. 152.838,20 € Decret 3733 24/04/2020 30/04/2020 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 142.191,26 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SE-O-01 Servei de recollida i distribució de TRAMESES I MISSATGERIES de l'Ajuntament. 436.925,14 € Lot 2 12/03/2019; Lot 1 14/01/2020 07/02/2020 Lot 2 MOVILPACK SL Lot 1 SOCIEDAD GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS Lot 2 43.937,00 € Lot 1 297622,38 €
2019-SE-AM-10 Serveis de VIGILÀNCIA I SEGURETAT destinat a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Ajuntament (3 LOTS). 576.288,29 € Decret  4127 de 22/05/2020 17/06/2020 BARNA PORTERS SEGURETAT SL 576.288,29 €
2019-SE-OS-17 Servei de manteniment d'una MÀQUINA MULTIFUNCIÓ d'impressió digital per a la impremta municipal. 48.351,76 € 18/02/2020 26/02/2020 PMC GRUP 1985 SA 32.392,46 €
2019-SE-O-19 Serveis d'EMMAGATZEMATGE D'ALIMENTS per suport al programa d'aliments solidaris. 59,353,92 € 25/02/2020 19/03/2020 FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 59.022,60 €
2019-SE-O-22 Serveis necessaris per al projecte d'accions d'intervenció comunitària en DROGODEPENDÈNCIES i addiccions al municipi de Santa Coloma de Gramenet 2019.  100.183,09 € 18/02/2020 16/03/2020 ASAUPAM 100.100,09 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2019-SUB-O-12 Subministrament i muntatge de MOBILIARI del centre d'economia social i feminista LA CIBA (2 lots) 113.555,41 € 11/02/2020 04/03/2020                  (LOTS 1 i 2) COMERCIAL CONTEL SA (LOT 1) / MOBLES BRÀFIM SL (LOT 2) 72.048,34 € (LOT 1) 20.260,50 € (LOT 2)
2019-SUB-O-13 Subministrament de COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT necessari per al col.lectiu de la POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 69.640,00 € Decret 4389 de 03/06/2020 30/06/2020 USIS GUIRAO SL 67.202,46 €
2019-SUB-OS-14 Subministrament de DOS VEHICLES eco/zero en la modalitat de compra per a la POLICIA LOCAL (2 lots) 57.850,00 € 25/02/2020 04/03/2020                               (LOTS 1 i 2) D L STARBAIX SL (LOT 1) TALLERES SANTI ENRIQUE (LOT 2) 18.899,00 € (LOT 1)  38.900,00 € (LOT 2)
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-SE-NSP-02 Servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de la gestió econòmica municipal (SICALWIN, SUBVENCIONS i PATRIMONI) 116.000,00 € 03/03/2020 12/03/2020 AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU 116.000,00 €