Històric del Consell de Solidaritat i Cooperació

Foto del Consell de Cooperació

El Consell de Cooperació i Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en aquesta matèria que té com objectius principals l'estudi i la presentació de les propostes de distribució de recursos anuals per a projectes de cooperació al desenvolupament, per a campanyes o ajudes d'emergència, i per activitats de solidaritat o sensibilització, així com l'intercanvi d'informació.També és responsable del seguiment i l'avaluació del projectes aprovats.

Comissions de treball

Té una Comissió de treball per a les Jornades per la Pau i la Cooperació, una Comissió d'Ajut humanitari i d'Emergència i una Comissió de subvencions a més d'altres possibles comissions puntuals que es puguin crear.

Composició

COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Actualitzat: 17.03.2021

1. Núria Parlon Gil, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Presidenta del Consell.

2. María Petra Jiménez González, Tinenta d'Alcaldessa. Presidenta per delegació

3. Joan Calzado Pastor, Regidor. Grup municipal PSC

4. Miquel Padilla Martín, Regidor, Grup municipal C's

5. Jesús Sánchez Téllez, Regidor, Grup municipal ECP

6. Salvador Clavera Catalán, Regidor, Grup municipal ERC

7. Josep Lluís Sànchez Palacios, Secretari delegat del Consell. Cap del departament de Cooperació i Solidaritat.

8. Joana Martínez Martínez, Associació HUAYNA-Cooperacció 

9. Fina Rodríguez Villena Associació 'Santa Coloma amb el Sàhara'

10. Mari Carmen Lupiañez Molina, Centre d’Acolliment per a estrangers 

www.acollimentsantacoloma.org/

11. Rosa María Fernández Vidal, Associació d’Amics i Amigues de Diabugu Batapa (Gàmbia) 

12. Ferran López Roldán, Associació Entrepobles 

13. Rocio Alonso-Rodriguez Piedra, Fundació Vicente Ferrer

www.fundacionvicenteferrer.org

14. Francesc Xavier García Llop, Casal d’Amistat amb Cuba ‘José Sánchez’ 

15. Andrés González López, Sindicalistes Solidaris (Fundació Josep Comaposada).

www.sindicalistessolidaris.org

16. Salvador Jaraba Pardos,  Fundació Pau i Solidaritat 

www.pauisolidaritat.ccoo.cat

17. Lídia Tovar Gonzàlez, Grup de Educació per la Pau Eirene

www.grupeirene.org

18. Aitor Dorado Palomar. Joves d’Eirene

19. Esther Espinar Martínez, Creu Roja 

www.creuroja.org

20. Pendent, Associació de la Casa de la Solidaritat 

www.casasolidaritat.org/

21. Tomás Fernández Muñoz, Federació d’Associacions de Veïns- FAVGRAM 

http://favgram.org

22. Mercè Burguès Solà, Associació Coordinadora de Ajuda Unida-ACAU

www.acau.org

23. Glòria Muñoz Font, Grup de suport al Col·lectiu de Dones de Matagalpa

24. Carme Borreguero Pinel, Grup Zero-set-i-més de treballadors de l'Ajuntament.

25. Cristina Fernández Roviralta. Associació Internacional de Sanitarios en España-AISE

26. Ada Segura Fabregat, Associació Òptics pel món-Santa Coloma

www.upc.edu/opticsxmon

27. Antoni García Leyva, Amnistia Internacional-Grup de Badalona i Santa Coloma

28. Sarkis Yakobyan, Associació Armènia a Catalunya 'Ararat'

www.ararat2007santacoloma.blogspot.com

www.losarmeniosinfo.blogspot.com

29. Maribel Moya Díaz, Banc del Temps-Punt del Voluntariat 

www.facebook.com/bdtSantaColoma

www.facebook.com/punt.delvoluntariat

30. Enric Canet, Casal dels Infants

www.casaldelsinfants.org

31. Montserrat Vallmitjana, Aigüa per al Sahel

www.aiguaperalsahel.org

32. Julian Espinosa. Associació La Bretxa

33. Carmen Moreno García. Assemblea Nacional Catalana

34. Mercè Prat Bruna, Rotary Club Santa Coloma

35.Miguel Ordoñez, Gramenet per la Independència

36. Miquel Àngel Pérez Sánchez, ONG Makary Blangoua

37.Jerome Diou, Associació ISIL

38.Carolina Rivas, Associació Open Art

39.Victor Aguilar Mosquera, Brigada Stanbrook

40.Emiliana Salinas Navarro, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

41.Martí Kubesch, Enginyeria sense fronteres

42. Armand Valera Heredia. Ocularis Associació

https://www.ocularis.ong / hola@ocularis.ong

43. Cristina Fabiana Ezcurra, experta

VICEPRESIDENTA DEL CONSELL PER PART DE LES ENTITATS

44. Albert Pujol Ximénes, Tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

www.fonscatala.org

45. Sílvia Terol Ledesma, Tècnica de Cooperació i Solidaritat, responsable del Pla  de Sensibilització  

46 .Mercedes Fernàndez Ruzafa, Tècnica de Participació Ciutadana.

47. Elena Casanova Rueda, Programa Polítiques d'Igualtat

48. Jordi Plumed Méndez, Àrea de Serveis Territorials

49. Carmen Uroz Bernabé, Coordinadora de Moviments Socials, entitats i Cooperació i Solidaritat

50. José Velasco Martínez, Director de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació

Contacte

cooperacio@gramenet.cat

93 462 40 00, extensió 3002

FACEBOOK: Espai per la Pau i la Cooperació-Agora Jove

#SCcoopera