Pla Director 2022

Document del Pla Director de Cooperació, Drets Humans i Ciutadania Global 2022-2026 aprovat pel Ple municipal del 27 de juny de 2022

Podeu trobar el document del Pla Director aquí.