Passos per crear un AMPA

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on explica pas per pas, tots els requisits necessaris per la creació d'una AMPA. Ofereix també models per dur a terme tota la documentació necessària per fer els tràmits de creació.

 

Estatuts

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on tracta de resoldre tot els possibles dubtes que puguin sorgir envers als estatuts: com crear-los, com modificar-los, aclariments, etc.

 

Assegurances

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on tracta de resoldre tot els possibles dubtes que puguin sorgir envers les assegurances: què són? com podem contractar pòlisses? quines assegurances hem de contractar?

 

Serveis gestionats per l'AMPA

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on tracta de resoldre tot els possibles dubtes que puguin sorgir envers els diferents serveis que poden gestionar les AMPA com ara menjadors, activitats extraescolars, casals d'estiu, activitats per a pares i mares, etc.

 

Fiscalitat i impostos

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on tracta de resoldre tot els possibles dubtes que puguin sorgir envers la fiscalitat i els impostos.

 

Protecció de dades

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) que ofereix una guia sobre la protecció de dades i un manual de protecció de dades per a l'AMPA

 

Consells per a un bon funcionament

Tot i que cada AMPA és diferent i té una manera de fer, a l'espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) hi trobem algunes recomanacions que influeixen positivament en el bon funcionament de l’associació.

 

La junta

Espai web de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) on tracta de de resoldre dubtes sobre la Junta Directiva i els passos a seguir per l'elecció d'una nova Junta directiva.