Històric del Consell de Solidaritat i Cooperació

Foto del Consell de Cooperació

Anteriors reunions

Actes anteriors:

Reunió del 22 d'abril de 2015

Reunió del 13 d'octubre de 2015

Reunió del 24 de novembre de 2015

------------------------------------------------------

Reunió del 19 de gener de 2016

Reunió del 5 d'abril de 2016

Reunió del 7 de juny de 2016

Reunió del 27 de setembre de 2016

--------------------------------------------------------

Reunió del 31 de gener de 2017

Reunió del 22 de març de 2017

Reunió del 20 de juny de 2017

--------------------------------------------------------

Reunió del 23 de gener de 2018

Reunió del 19 de juny de 2018

--------------------------------------------------------

Reunió del 8 de maig de 2019


El Consell de Cooperació i Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en aquesta matèria que té com objectius principals l'estudi i la presentació de les propostes de distribució de recursos anuals per a projectes de cooperació al desenvolupament, per a campanyes o ajudes d'emergència, i per activitats de solidaritat o sensibilització, així com l'intercanvi d'informació.També és responsable del seguiment i l'avaluació del projectes aprovats.

Comissions de treball

Té una Comissió de treball per a les Jornades per la Pau i la Cooperació, una Comissió d'Ajut humanitari i d'Emergència i una Comissió de subvencions a més d'altres possibles comissions puntuals que es puguin crear.

Composició

COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Actualitzat: 12.04.2016

1. Núria Parlon Gil, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Presidenta del Consell.

2. María Petra Jiménez González, Tinenta d'Alcaldessa. Grup municipal PSC,

3. Oriol Corral Dinà, Regidor. Grup municipal SOM Gramenet

4. Maria Duarte Aparicio, Regidora, Grup municipal C's

5. Alexandra Sevilla Oliveras, Regidora, Grup municipal GE-ICV-EUIA 

6. Azucena Laura Rodera Felix, Regidora, Grup municipal PP

7. Josep Lluís Sànchez Palacios, Secretari delegat del Consell. Cap del departament de Cooperació i Solidaritat.

8. Joana Martínez Martínez, Associació HUAYNA-Cooperacció 

9. Fina Rodríguez Villena Associació 'Santa Coloma amb el Sàhara'

10. Mari Carmen Lupiañez Molina, Centre d’Acolliment per a estrangers 

www.acollimentsantacoloma.org/

11. Rosa Fernández Vidal, Associació d’Amics i Amigues de Diabugu Batapa (Gàmbia) 

12. Ferran López Roldán, Associació Entrepobles 

13. German Sales Navalon, Fundació Vicente Ferrer

www.fundacionvicenteferrer.org

14. Francesc Xavier García Llop, Casal d’Amistat amb Cuba ‘José Sánchez’ 

15. Juan José Lleixà Utrillas, Sindicalistes Solidaris (Antiga Fundació Josep Comaposada).

www.sindicalistessolidaris.org

16. Salvador Jaraba Pardos,  Fundació Pau i Solidaritat 

www.pauisolidaritat.ccoo.cat

VICEPRESIDENT DEL CONSELL PER PART DE LES ENTITATS

17. Lídia Tovar Gonzàlez, Grup de Educació per la Pau Eirene

www.grupeirene.org

18. Susana Rios Hernando, Creu Roja 

www.creuroja.org

19. Raül de la Morena García, Associació de la Casa de la Solidaritat 

www.casasolidaritat.org/

20. Tomás Fernández Muñoz, Federació d’Associacions de Veïns- FAVGRAM 

http://favgram.org

21. Mercè Burgès Solà, Associació Coordinadora de Ajuda Unida-ACAU

www.acau.org

22. Glòria Muñoz Font, Grup de suport al Col·lectiu de Dones de Matagalpa

23. Andrés González López, Associació Piatsaw

www.piatsaw.wordpress.org                   

www.piatsaw.blogspot.com

24. Débora Rodríguez Herrera, El Far-Servei Social Protestant

www.elfarsocial.org

25. Laia Muñoz Aldana, Associació del Comerç i la Indústria-ACI i Associació Centre Comerç

www.acisantacoloma.cat

26. Carme Borreguero Pinel, Grup Zero-set-i-més de treballadors de l'Ajuntament.

27. Diego Murillo Tena. Associació Internacional de Sanitarios en España-AISE

28. Ada Segura Fabregat, Associació Òptics pel món-Santa Coloma

www.upc.edu/opticsxmon

29. Antoni García Leyva, Amnistia Internacional-Grup de Badalona i Santa Coloma

30. Sarkis Yakobyan, Associació Armènia a Catalunya 'Ararat'

www.ararat2007santacoloma.blogspot.com

www.losarmeniosinfo.blogspot.com

31. Ginés Fernández Guirao, Cine-club Imatges

www.facebook.com/cineclubimatges

32. Maria Teresa Castellví Manent, Associació Fondo Comerç

www.fondocomerc.cat

33. Lídia Lozano Artigas, Banc del Temps

www.facebook.com/bdtSantaColoma

34. Lluís Mas, Casal dels Infants

www.casaldelsinfants.org

35. Xavier Montanyès, Xarxa de Consum Solidari a Santa Coloma de Gramenet

36. Maria Rosa Obiols, Aigüa per al Sahel

www.aiguaperalsahel.org

37. Marisol Aguirre Jaramillo, Llatins per Catalunya

www.llatins.org

38. Mercè Prat Bruna, Assemblea Nacional Catalana-ANC / Gramenet per la Independència

www.anc.cat

39. roque@sportorribera.comRoque Pascual Salazar, expert

40. Manel Valls Bauzà, expert

41. Emiliana Salinas Navarro, experta

42. Mihail Zdravhov Dimitrov, col·laborador 

43. Aitor Dorado Palomar, col·laborador

44. Lorena López Moro, col·laboradora

45. Fabiana Ezcurra, col·laboradora

46. Albert Pujol Ximénes, Tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

www.fonscatala.org

47. Sílvia Terol Ledesma, Tècnica de Cooperació i Solidaritat, responsable del Pla  de Sensibilització  

48 .Mercedes Fernàndez Ruzafa, Tècnica de Participació Ciutadana.

49. Elena Casanova Rueda, Programa Polítiques d'Igualtat

50. Jordi Plumed Méndez, Àrea de Serveis Territorials

51. Carmen Uroz Bernabé, Coordinadora de Moviments Socials, entitats i Cooperació i Solidaritat

52. Gemma Bellvehí Oliver, Directora de l'Àrea d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esport, Cooperació i Solidaritat

Contacte

cooperacio@gramenet.cat

93 462 40 00, extensió 3002

FACEBOOK: Espai per la Pau i la Cooperació-Agora Jove

#SCcoopera