Actors a qui s'adreça el procés participatiu

El procés participatiu s’adreça a tots els colomencs i colomenques majors de 16 anys, segons el que es preveu a la Llei 10/2014, Títol III de Processos de participació ciutadana, article 41.
Tot i això, l’àmbit del PAM és molt divers, amb la qual cosa es cercaran també fórmules de participació per als sectors més joves de la ciutat. No només pel fet de la innegable necessitat d’implicació del jovent en el futur de la ciutat, sinó perquè la seva opinió ens és fonamental en la definició del model de ciutat que volem assolir.

Fases del procés participatiu

En el moment de lliurar aquest projecte, l’equip de Participació ja està treballant amb el programa validat a les eleccions, l’acord de govern i les accions a curt terme de l’Agenda Urbana, destriant els continguts en eixos, objectius i continguts. Posteriorment, es treballarà amb els tècnics i tècniques dels diferents departaments per preparar el projecte de PAM que es presentarà a la ciutadania.

La previsió de desenvolupament del procés participatiu segons les fases que contempla el Reglament de Participació és:

A. Fase informativa: publicació del projecte de PAM i posada a disposició de la ciutadania de la documentació necessària per al procés. Mesos de setembre a novembre del 2023.

B. Fase de debat públic i participació organitzada: De mitjans de gener a març aproximadament (hivern) es convocarà les entitats i associacions ciutadanes a jornades de treball sobre els continguts del PAM. Aquestes reunions es celebraran de manera territorial i sectorialitzades per grups d’interès i estaran obertes també a la participació individual. Les sessions es desenvoluparan amb tècniques d’innovació social.

C. Fase de recollida de propostes de la participació no organitzada: Entre els mesos de març i abril (primavera) el Servei de Participació Ciutadana recollirà les aportacions individuals dels colomencs i colomenques a peu de carrer en els diferents districtes de la ciutat i a través d’una butlleta de participació gamificada.

D. Fase de comptabilització de resultats: Durant els mes maig, el Servei de Participació, juntament amb els diferents departaments de l’Ajuntament, elaboraran el projecte final de Pla d’Acció amb la finalitat de donar retorn a la ciutadania i d’iniciar el procés d’aprovació en el Ple municipal.

E. Fase de retorn: A finals de maig o principis de juny es donarà compte dels acords finals, es publicarà la Memòria preceptiva del procés participatiu i es presentarà el Pla al Ple municipal de juny o juliol.

*Evidentment, totes les dates poden veure’s sotmeses a canvis segons determinades circumstàncies