Pla Jove

El Pla Jove és el document que estableix els compromisos de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per garantir els drets de les persones joves.

  • Ens ajuda a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, i implicar els agents socials del territori i joves en una estratègia conjunta d’actuació.
  • Ha de servir per identificar quina és la situació actual, definir l’escenari de futur desitjat i elaborar un guió d’actuació que ens ajudi a assolir aquest escenari desitjat en matèria de joventut.
  • Ha d’impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de Santa Coloma de Gramenet.