Reorganització del Servei d'Atenció Domiciliària

Es prioritza l'atenció a les persones que no tenen cap suport familiar.

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) s'ha reorganitzat temporalment per donar cobertura a totes les necessitats que es presenten. Per a aquest plantejament excepcional s'ha prioritzat l'atenció a les persones que no tenen cap suport familiar

El primer plantejament s'ha fet en base a la informació que es disposa en els expedients personals i la que ha arribat dels Centres de Dia que s'han tancat. Òbviament les situacions poden canviar d'un dia a un altre i serà necessari modificar les decisions. Les famílies poden trucar al 934 624 067 per informar-se del canvi de circumstàncies de les seves persones grans usuàries i del reajustament dels serveis que se'ls ofereixen. D'altra banda cal tenir present que les treballadores familiars que vénen del carrer poden ser propagadores de coronavirus.

Els mecanismes que s'han posat en marxa ara, són imprescindibles per a garantir el funcionament dels serveis durant el temps que calgui. 

FUNCIONS QUE ÉS MANTENEN durant la situació excepcional : 

  • Higienes 
  • Transferències (aixecar, enllitar, cadires)
  • Suport personal
  • Medicació (suport i compra)
  • Cuina
  • Compres

FUNCIONS QUE S’HAN DEIXAT DE FER:

  • Neteges de xoc
  • Passetjos
  • Compres amb les persones usuàries
  • Gestions fora del domicili