Reajustament de semàfors per prioritzar als vianants

L’Ajuntament de Santa Coloma ha posat en marxa mesures per evitar l’aglomeració de persones en el passos de vianants. L’objectiu és donar prioritat a la circulació dels ciutadans i ciutadanes i per aquesta raó s’ha ajustat la programació semafòrica en 7 cruïlles del municipi, per a que el temps d’espera dels vianants sigui inferior.

Els canvis que s’han introduït corresponen a diferents cruïlles de la ciutat on s’ha redistribuït el temps d’espera de vianants i vehicles.  Aquestes modificacions afecten als semàfors de:

  • Cruïlla av Francesc Macià- pg Llorenç Serra
  • Cruïlla pg Llorenç Serra-cr Sant Carles
  • Cruïlla pl de la Vila-av Generalitat
  • Cruïlla av Pallaresa –av Puig Castellar
  • Cruïlla cr Irlanda- cr Mossèn Jacint Verdaguer
  • Cruïlla cr Mossèn Jacint Verdaguer-cr Roselles
  • Cruïlla av Generalitat-cr Sant Just

Totes aquestes novetats s’han aplicat a totes les franjes horàries, excepte la franja nocturna, tant en dies laborables com en festius.