Nova ajuda municipal per afrontar la crisi del coronavirus

Prestació social de 400 euros

Es pot sol·licitar fins al 4 de juny aquesta ajuda municipal reintegrable per fer front al pagament de les necessitats bàsiques, destinada a treballadores i treballadors de la ciutat que estan patint un retard en el cobrament de les prestacions d'atur vinculades al expedients de regulació d'ocupació temporals o permanents.

L'allau d'expedients de regulació presentats per les empreses per suspendre els contractes de treball mentre dura el confinament (un total de 4 milions de treballadors afectats) ha fet impossible que es compleixin els tràmits necessaris pel Servei d'Ocupació perquè les prestacions per desocupació arribin a ser cobrades per totes les persones treballadores afectades en la primera data prevista (10 d'abril).
Això ha significat que a mesura que passen els dies, moltes famílies treballadores estiguin en risc de no cobrir necessitats bàsiques, per falta de mitjans econòmics, fins a rebre aquestes prestacions.

Amb l'objectiu de proveir de recursos econòmics a les famílies treballadores afectades per la cobertura de les necessitats bàsiques, l'Ajuntament concedirà una prestació de 400 €, reintegrables en dos terminis posteriors al cobrament regularitzat de la prestació d'atur. Inicialment s'ha pressupostat una partida de 284.800 € per aquesta nova ajuda.

REQUISITS:
1) Persones empadronades a Santa Coloma
2) Incloses en un ERTO o ERO
3) No haver iniciat l'ingrés, en la data de la sol·licitud, de les prestacions corresponents per desocupació total o parcial.

PROCEDIMENT:
Sol·licitud mitjançant instància model, presencial o telemàticament. A l'oficina de l'OIAC s'atendrà exclusivament a les persones que hagin sol·licitat cita prèvia. La sol·licitud de la prestacio incorpora:

  • Declaració responsable de reunir els requisits.
  • Autorització per comprovar les dades o, si no autoritzar-se, certificació d'estar incorporat en ERO o ERTO.

PAGAMENT

Mitjançant transferència bancària nominativa en favor de les persones beneficiàries.