Manteniment dels espais verds de Santa Coloma

Amb l'arribada de la primavera, i malgrat la crisi del coronavirus, els serveis municipals es mantenen actius per tal de mantenir l'espai públic en les millors condicions.

Els departaments municipals de Parcs i Jardins i Manteniment de Via Pública treballen aquest dies amb la màxima intensitat per cuidar i controlar els espais públics de la ciutat.

Tasques al verd urbà durant l’estat d’alarma:

  • Inspecció diària de les zones verdes i de l’arbrat viari
  • Neteja i desinfecció dels parcs i jardins
  • Control i manteniment de la vegetació: sega de les gespes més altes als parcs, jardins i vials, eliminació de les males herbes a parterres, gespes, sauló i escocells.
  • Desinfecció contra la legionela dels sistemes de reg 
  • Lluita integrada per plagues i malalties de la vegetació urbana.
  • Urgències esdevingudes per les recents tempestes