El Museu Torre Balldovina crea un fons de la Covid-19

Un cop finalitzada la campanya de de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Etnologia es posarà en comú el material donat als diferents museus catalans per fer-ne una lectura transversal i desenvolupar un projecte de divulgació.

Documentar la crisi ocasionada pel coronavirus i preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual, així com els objectes, que ajudin a interpretar l’impacte de la pandèmia mundial a la nostra ciutat des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural. Aquest és l'objectiu de la campanya Memòries d'una Pandèmia, una iniciativa que crida a la participació ciutadana, i que ha estat impulsada pel Museu d’Història de Catalunya, els museus membres de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya —de la qual forma part el Museu Torre Balldovina—, i la Xarxa de Museus d’Etnologia.

Tothom pot participar a la campanya, des de persones individuals i anònimes a representants de col·lectius ciutadans o autoritats públiques; empreses, institucions públiques i privades, i ONGs i associacions educatives, esportives o mediambientals. Les persones o entitats interessades a contribuir-hi poden enviar fotografies, vídeos, missatges de veu, documents o objectes dels temes més diversos perquè, tal com expliquen les entitats organitzadores «quan més ampli sigui el fons que es generi, millor es podrà explicar una realitat tan polièdrica com és la d'aquesta pandèmia» .

Quins materials es poden oferir?

En són alguns exemples: cartells de tancat per la Covid-19, dibuixos o altres materials elaborats individual o col·lectivament per fer front a la pandèmia; objectes domèstics que reflecteixin la vida sota mesures de quarantena i distanciament social; EPIs (guants, màscares, bates i altre material sanitari...); nous productes creats per empreses o la indústria; obres d’art a l’espai públic, i ítems que representin projectes i iniciatives comunitàries.

Un cop finalitzada la campanya, es posarà en comú el material donat als diferents museus per fer-ne una lectura transversal i desenvolupar un projecte de divulgació.

Aquests materials, que esdevindran patrimoni cultural per a futures generacions, poden fer referència a les etapes de confinament o bé a fases posteriors, d’adaptació i tornada a la normalitat, per tal de documentar el llarg periple de la pandèmia.

Com participar-hi?

Si es té material que pot ser d’interès, s'ha d'enviar un correu electrònic a: museutorreballdovina@gramenet.cat.

Aquest missatge ha de contenir informació bàsica com: el nom i cognom de la persona que fa la donació, i la fotografia de l'objecte o document que es vol cedir. En cas de tractar-se d’un document digital, es pot adjuntar al correu. També, ha d'incloure una breu descripció del context o informació rellevant sobre l’objecte o el document donat. 

Totes aquelles persones que disposin de material que vulguin cedir però en tinguin dubtes, poden escriure al mateix correu (museutorreballdovina@gramenet.cat) per tal de rebre assessorament sobre quina és la millor manera de procedir.