El mercat de venda no sedentària a Singuerlin torna aquest dijous 18 de juny

Aquest dijous 18 de juny torna el mercat de venda no sedentària a Singuerlin. Ho farà a la zona habitual (av. Puig Castellar) i amb totes les mesures de prevenció i higiene que preveu la normativa. Sistemes de control d’aforament i accés, recorreguts preestablerts i distanciament de parades són algunes de les novetats que presentarà aquesta reobertura.

Ja tenim data pel retorn del mercat de venda no sedentària a Singuerlín. A partir d’aquest dijous 18 de juny es tornarà a celebrar a la seva ubicació de sempre: l’avinguda Puig Castellar. Ho farà segons els condicionants pel que fa a ocupació de les parades i l’augment de perímetres recollits als informes tècnics amb l’objectiu de complir amb totes les mesures de seguretat davant l’emergència sanitària del COVID-19.

L’accés a l’espai es realitzarà per l’avinguda Puig Castellar amb carrer de Singuerlin i la sortida es farà per l’avinguda Puig Castellar amb carrer d’Aragó. D’aquesta manera es garanteix un flux homogeni de persones que podran visitar totes les parades amb les mateixes possibilitats.  Serà obligatori l’ús de mascaretes  i a l’entrada del recinte hi hauran dispensadors de gels hidroalcohòlics.  L’aforament màxim previst serà de 1.000 persones.

Hi haurà 15 persones entre controladors d’accessos i informadors degudament acreditats que s’encarregaran de diferents tasques de suport i informació a la ciutadania. A més de la cartelleria que indiqui les mesures organitzatives i d’higiene establertes com també la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients davant de les parades amb cinta o marques al terra.

Recordem totes les mesures de prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat en el desenvolupament de l’activitat en mercats de venda no sedentària:

 • S'han de netejar i desinfectar les parades a l'inici o finalització del mercat.
 • Tots els venedors hauran de portar guants i mascaretes.
 • Totes les parades hauran de posar a la disposició del públic gel hidroalcohòlic.
 • No podran haver-hi més de dos treballadors per parada (incloent el titular de la llicència).
 • Cadascun dels dependents de les parades no podran atendre a més d'un client alhora i sempre mantenint la distància de seguretat.
 • Hauran de muntar les parades amb taules o taulers davant de les parades per a, d'una banda garantir el distanciament i per un altre, evitar que els clients puguin entrar a la parada. La manipulació directa dels productes pels clients i l'autoservei estan prohibits expressament.
 • Hauran de controlar i evitar que davant de la seva parada hi hagi aglomeració de gent.
 • Només podran realitzar la venda pel frontal de la parada.

A més de les mesures citades també s'ha de complir el següent:

 • Es prohibeix la venda d'articles de segona mà i/o d'aquells de dubtosa procedència (desconèixer la manipulació i procedència d'aquests articles pot resultar perillós).
 • Els venedors hauran de complir amb escrupolositat el regulat en l'ordenança municipal i, especialment, els horaris establerts, sobretot respecte a entrades i sortides.
 • A l'hora de muntar, hauran de descarregar i treure el vehicle en el mínim temps necessari (un màxim de 15 minuts). A l'hora de recollir, no podran entrar el vehicle fins no tenir tot desmuntat i recollit (entrar directament per a carregar i marxar-se).
 • Hauran de mantenir en tot moment molt compte amb la neteja i recollir al moment tots els residus generats per la seva activitat.