15.321 alumnes tornen a les aules, amb noves mesures per evitar la Covid-19

L’Ajuntament destina 600.000 € per garantir centres segurs i alleugerir la despesa de les famílies. 25 professionals nous s’incorporaran a les escoles bressol, per disminuir la ràtio d’infants per aula.

Després de sis mesos sense classes presencials, 15.321 alumnes tornaran a les aules dilluns, 14 de setembre. La tornada, es durà a terme seguint un paquet de mesures extraordinàries per evitar la propagació de la Covid-19, establertes tant des de l’Ajuntament com des de la Generalitat, i que permetran garantir escoles i instituts segurs i saludables.

Recordem que l’assistència als centres és obligatòria per a tots els menors d’entre 6 i 16 anys. A Santa Coloma, l’alumnat d’enguany es distribueix de la següent manera: educació infantil (P3, P4 i P5), 3.191 nenes i nens; educació primària (de 1r a 6è), 7.005 escolars, i 5.125 alumnes d’ESO. En total, hi ha 28 centres d'infantil i primària, dos instituts escola, un centre d’educació especial i 16 centres d'educació secundària, tenint en compte tant els públics com els concertats.

Entre les mesures de seguretat establertes per l’Ajuntament, destaquem el repartiment de pacs per a tots els infants majors de 6 anys de la ciutat, que contindran una mascareta reutilitzable i gel hidroalcohòlic (aquest darrer només per als alumnes de secundària), i vindran acompanyats d’una campanya informativa adreçada a tota la ciutadania. També s’ampliarà l’oferta educativa complementària amb cursos sobre les mesures preventives per fer front a la pandèmia. Aquesta iniciativa respon a una demanda duta a terme per famílies i professionals de la salut durant les jornades d’elaboració del Pla d’Acció Municipal (PAM), en què es va posar de manifest la importància de continuar incidint en aquest tema entre l’alumnat.

D’altra banda, es reforçarà la neteja en horari lectiu dels centres i la desinfecció diària dels accessos a les escoles i instituts. També se cediran espais públics, com places i parcs, per al seu ús com a zones d’esbarjo, que permetran a l’alumnat mantenir millor les distàncies físiques de seguretat. I s’augmentarà l’equip d’agents cívics diürns per facilitar que les entrades i sortides als centres es duguin a terme de forma més ordenada i segura. Aquests accessos disposaran de noves senyalitzacions per complir amb els protocols sanitaris.

Per poder dur a terme totes les mesures extraordinàries, serà necessari un esforç econòmic important per part de l’Ajuntament, que preveu invertir més de 600.000 € extra.

Llibres de text i ordinadors

L’Ajuntament destinarà gairebé un milió d’euros per subvencionar llibres de text, material educatiu i ordinadors, i ajudar les famílies amb les despeses que suposa

l’inici de curs. La principal novetat és una línia d’ajuts extraordinària per a la compra dels ordinadors que necessita l’alumnat de secundària, tant de centres públics com concertats. Per tal que els alumnes no hagin de compartir ordinadors, es potenciarà que cada nou alumne de 1r d’ESO pugui disposar del seu propi dispositiu, subvencionant entre el 75% i el 95% del cost d'aquests, a aquelles famílies que compleixin els requisits socioeconòmics establerts. Aquesta ajuda suposarà una inversió inicial de 50.000 €. En total, es destinaran uns 790.000 € als programes de reutilització de llibres de text i material educatiu per als centres públics i concertats d’educació infantil i primària, i 197.000 € a la compra d’ordinadors en centres de secundària. 

Activitats complementàries

El Programa d’activitats educatives complementàries al currículum (PAECC) continuarà oferint gairebé 280 activitats per a totes les etapes educatives. És un programa impulsat per l’Ajuntament, adreçat a tot el professorat i alumnat, i que té la finalitat de complementar els ensenyaments impartits a l’aula amb activitats realitzades en horari lectiu.

El consistori aporta recursos econòmics i tècnics perquè no en suposi una despesa per a les famílies. Habitualment, el 80% de l’oferta és gratuïta o amb un cost reduït.

Enguany, a més, es farà un esforç extraordinari per donar més recursos a les escoles que presentin situacions de major vulnerabilitat, i evitar així que els alumnes no puguin fer una activitat per manca de recursos familiars. Això suposarà una inversió extra de 50.000 €.

Es dobla el personal de suport de les escoles bressol municipals

Uns 25 nous i noves professionals s’incorporaran a les escoles bressol com a personal de suport, per disminuir la ràtio d’infants per aula i millorar l'atenció educativa així com atendre a les noves mesures sanitàries. Hi haurà una persona de reforç per cada aula i no una compartida per cada dues aules, com fins ara. Això suposarà una inversió extraordinària de 300.000 €, que se suma a la inversió anual habitual de 2 milions d’euros. En total, uns 650 infants, de 4 mesos a 3 anys, s’incorporaran a les 8 escoles bressol municipals.

Protocol d'actuació de la Generalitat per a la gestió de casos de Covid als centres educatius

El Departament de Salut i d’Educació ha dissenyat un protocol d’actuació per fer front a possibles casos de Covid-19 als centres educatius, en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut del Pla d’actuació per al curs 2020-2021.

Les famílies o els mateixos alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la Covid-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis.

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill o filla i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC

ni la nova aparició de cap altre símptoma (febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular o alteració del gust o de l’olfacte). En els centres educatius, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat.

Davant d’un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la Covid-19, se l’ha de portar a un espai d'ús individual i ben ventilat, i contactar a la família, que l’haurà de recollir en el termini de dues hores i portar-lo al centre de salut.

Si la prova és negativa, l’infant torna a l’escola. Si la prova és positiva, el 'grup estable' (grups reduïts d’alumnes que conviuran tota la jornada) ha de fer aïllament preventiu domiciliari durant 14 dies i se’ls realitza una prova PCR.

Reforç del servei de neteja interior a les escoles de Primària

Des del passat dia 14 de setembre, en què es va donar inici al curs escolar, l'Ajuntament està reforçant el servei de neteja interior de les escoles de primària amb l’ampliació d’una operaria a jornada sencera per centre. En total, s’incrementaran unes 11.000  hores de servei en 23 escoles i 3 escoles bressol. El cos municipal total serà aproximadament de uns 200.000,00 €.

També, es realitza una desinfecció diària dels accessos a les escoles i s'ha augmentat l'equip d'agents cívics per facilitar les entrades i sortides als centres escolars.
Així mateix, es cedeixen espais públics, com place si parcs, per al seu ús com a zona d'esbarjo, per tal de permetre l'alumnat mantenir les distàncies físiques de seguretat.