Santa Coloma està fermament compromesa amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023) es basa en aquests objectius i els tradueix en les seves polítiques per a la seva consecució des de l’àmbit local a l’àmbit global.