Logo de pinta verda

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics de la ciutat

Pla d’ordenació per a Santa Coloma de Gramenet que té l’objectiu d’organitzar en un període de deu anys (del 2015 al 2025) els espais lliures d’aquesta ciutat, interconnectar-los amb espais públics de qualitat, posant ordre a la situació urbanística de moltes parcel·les i, alhora connectar-los amb els dos grans pulmons verds que ja té Santa Coloma, que són el parc fluvial del Besòs i la muntanya de la Serra de Marina.