Modificació del PERI Santa Coloma Vella II per a l'adaptació dels usos en soterrani.

codi Municipal: PU-168/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 06/05/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 18/05/2010
  • Data publicació normativa (DOGC): 18/05/2010
DOCUMENTACIÓ: