Modificació puntual del PGM al carrer Dr. Ferran, 24 cantonada avinguda de la Pallaresa, 104.

codi Municipal: PU-155/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/06/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/07/2009
  • Data publicació normativa (DOGC): 20/07/2009
DOCUMENTACIÓ: