Modificació puntual del PGM per a la definició d'alineacions i volumètries a l'àmbit de l'església de Santa Rosa

codi Municipal: PU-101/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/06/2003
  • Data publicació expedient (DOGC): 23/09/2003
  • Data publicació normativa (DOGC): 23/09/2003
DOCUMENTACIÓ: