Modificació del articles 225, 298, 299 i 300 de les NNUU del PGM per a la regulació de l'ús d'habitatges en planta baixa i previsió d'aparcaments en els edificis.

codi Municipal: PU-091/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/06/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 19/09/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 19/09/2002
DOCUMENTACIÓ: