Modificació puntual del Pla General Metropolità a la plaça del Rellotge, 13-14 i carrer de Wagner, 19.

codi Municipal: PU-063/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/03/1997
  • Data publicació expedient (DOGC): 22/04/1997
DOCUMENTACIÓ: