Disposició addicional 3ª de l'Ordenança Metropolitana d'Edificació

codi Municipal: PU-018a/ON

  • codi RPUC:  1986 / 001056 / B
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 23/01/1986
  • Data publicació expedient (BOPB): 28/02/1986
DOCUMENTACIÓ: