Ordenança Metropolitana d'Edificació

codi Municipal: PU-001f/ON

  • codi RPUC:  1978 / 000458 / B
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 15/06/1978
  • Data publicació expedient (BOPB): 18/07/1978
DOCUMENTACIÓ: