1ª Revisió del pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-220/MPM

  • codi RPUC: 2021 / 074750 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/10/2021
  • Data publicació (DOGC): 09/12/2021

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

*********************************************************************************************************

 

MODIFICACIONS POSTERIORS:

  • PU-227  - Modificació del PMU per a la Regulació dels Eixos Comercials i Usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels magatzems vinculats al comerç electrònic.
  • PU-230  - Modificació del PMU per a la Regulació dels Eixos Comercials i Usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels establiments de preparació i/o venda d’aliments.

Expedients sectorials aprovats posteriorment que poden modificar, total o parcial, la normativa, la zonificació o la gestió de l'àmbit.