Pla Especial per a la concrecció d'usos a l'equipament de la CIBA

codi Municipal: PU-214/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 13/11/2020
  • Data publicació expedient (DOGC): 02/12/2020
  • Data publicació normativa (DOGC): 02/12/2020
DOCUMENTACIÓ: