Pla de Millora Urbana per a la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar a l'av. Anselm de Riu, 133.

codi Municipal: PU-202/PM

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 22/12/2017
  • Data publicació expedient (DOGC): 02/02/2018
  • Data publicació normativa (DOGC): 02/02/2018
DOCUMENTACIÓ: