Modificació del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions al passeig de Mossen Jaume Gordi.

codi Municipal: PU-191/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 15/01/2015
  • Data publicació expedient (DOGC): 03/08/2015
  • Data publicació normativa (DOGC): 03/08/2015
DOCUMENTACIÓ: