Modificació puntual del Pla de Millora Urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-183/MPM

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/03/2014
  • Data publicació expedient (DOGC): 19/05/2014
  • Data publicació normativa (DOGC): 19/05/2014
DOCUMENTACIÓ: