Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II per a la concreció d'usos i volumetries a la prolongació del pg de MN Jaume Gordi fins arribar a la Rambla Sant Sebastià

codi Municipal: PU-098/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/10/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 10/12/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 10/12/2004
DOCUMENTACIÓ: