Pla Especial de Protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina

codi Municipal: PU-081/PE

  • codi RPUC:  2001 / 001857 / M
  • Nota: Àmbit Plurimunicipal. Només és mostra un resum de la documentació existent. Consultar la totalitat del Pla al RPUC.
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/04/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 24/05/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 26/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació gràfica: