Ordenança Complementària de l'edificació al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-035/ON

  • codi RPUC:  1988/ 003562 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 31/01/1994
  • Data publicació expedient (DOGC): 11/04/1994
  • Data publicació normativa (DOGC): 11/04/1994
DOCUMENTACIÓ: