Pla Especial del 2º cinturó i el seu entorn

codi Municipal: PU-026/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada: 20/03/1986
  • Data publicació Aprovació (DOGC): 22/04/1986
  • Data conformitat Text Refós: 11/12/1986
  • Data publicació Text Refós (DOGC): 31/12/1986
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: