Modificació del PP del polígon del Bosc Llarg i les Canyes

codi Municipal: PU-025/MPP

  • codi RPUC:  1986 / 002521 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/08/1988
  • Data Conformitat Text Refós: 28/12/1988

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

  • Acord d'Aprovació.
  • Memòria i Normativa.

Documentació escrita: