Pla Especial de Reforma Interior (PERI) a l'àmbit de Can Zam

codi Municipal: PU-001/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/10/1978
  • Data publicació expedient (BOPB): 17/11/1978

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: