Logo d'OMIC

Tornar


En l’actualitat els serveis energètics es troben liberalitzats. És a dir, els usuaris poden contractar el subministrament elèctric i de gas amb qualsevol companyia que presti aquests serveis. Ara bé, què cal tenir en compte en el moment de canviar de companyia?

La liberalització del sector energètic ha obert una gran batalla entre les principals companyies per captar nous clients, ja sigui mitjançant la visita d’un comercial que, sense sol·licitar-ho es presenta a casa, ja sigui per telèfon o en el moment de realitzar la revisió obligatòria de la instal·lació. Sovint es fan servir pràctiques comercials molt agressives que, en algunes ocasions, són fins i tot il·lícites, ja que es tramiten altes sense el consentiment exprés de l’usuari titular del servei.

Per això, en el moment de canviar de companyia convé tenir presents les següents recomanacions:

  • Cal saber que no és obligatori canviar de companyia, ni contractar el subministrament de gas i d’electricitat amb la mateixa empresa.
  • No s’ha de signar cap document, ni facilitar dades personals ni bancàries, ni ensenyar antigues factures, si no estem segurs de voler contractar.
  • És convenient comparar ofertes i preus entre diferents companyies.
  • Cal demanar el contracte i llegir-lo molt bé abans de signar-lo, fixant-nos especialment en què es recullin les tarifes i serveis oferts per la companyia. Recordem que la publicitat és vinculant.
  • Cal revisar la durada del contracte i la possible existència de clàusules de penalització anticipada.
  • Cal contractar la tarifa que més s’ajusti a les nostres necessitats.
  • Abans de canviar de companyia cal liquidar, en el seu cas, el finançament que  pugui haver-se pactat amb l’actual subministradora (per exemple, per la instal·lació de la calefacció), ja que en cas contrari aquesta el podrà exigir anticipadament de forma íntegra.