DILLUNS

 • Alfabetització Dones 16.30 - 18 h. Grup de Dones
 • Dansa infatil i juvenil 18 - 19.30 h. AVV Les Oliveres
 • Taller de costura 17 - 20 h. AVV Les Oliveres - Grup de Dones

DIMARTS

 • Gimnàstica Gent Gran 11 - 12 h. IME
 • Informàtica Bàsica 16.15 - 19.15 h. AVV Les Oliveres
 • Manualitats 17 - 20 h. Grup de Dones 11 Novembre

DIMECRES

 • Alfabetització Dones 16.30 - 18 h. Grup de Dones 11 Novembre 

DIJOUS

 • Gimnàstica Gent Gran 11 - 12 h. IME
 • Taller Costura 17 - 19 h. Grup de Dones 11 Novembre

DIVENDRES

 • Manualitats Gent Gran. 17 - 20 h. Ajuntament
 • Dansa infatil i juvenil 17.30 - 18.30 h. AVV Les Oliveres

DISSABTE

 • Ball Gent Gran 17 - 20 h (cada quinze dies). Ajuntament