Nombre del fichero Información Modificación
Decret sobre accés, avaluació i tria de documents

13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

345 KB 25.11.2013 13:38
Decret dels requisits dels arxius del SAC

190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya

340 KB 25.11.2013 13:38
Llei d'arxius i documents

Publicada posteriorment com a LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. DOGC Núm 3437. 24.7.0. Pag. 11538.

171 KB 25.11.2013 13:38