PSC - Un govern compromès amb la situació de sequera

Tinent d'alcaldessa

Toni Suárez

La Generalitat ha declarat la situació d’emergència davant la greu situació de sequera que viu bona part de Catalunya. Per això, hem de fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania. Hem de ser més curosos i responsables amb l’ús d’aquest bé preuat.

El govern presidit per l’alcaldessa, Núria Parlon, ja té molta feina feta. Fa anys que som conscients de la situació. Tot i que Santa Coloma de Gramenet està lluny dels llindars de restricció que marca l’Agència Catalana de l’Aigua, som dels municipis que menys aigua de boca consumeix. Els nostres serveis de neteja i de parcs també fa anys que fan servir aigua freàtica pel rec i la neteja.

I en aquest context, cal reaprofitar al màxim a més els recursos hídrics que s’estan perdent a les fuites de la gran canonada que connecta la planta potabilitzadora d’Aigües Ter Llobregat (ATL), a Cardedeu, amb la Trinitat. Aquesta setmana ATL ha anunciat que al setembre podrien començar les obres de la nova canonada que permetrà la reparació de la fuita al barri de Les Oliveres. Mentre duren les obres, actuarem de manera decidida i començarem a captar l’aigua amb mitjans propis per a rec i neteja. Donem així resposta a la preocupació de la ciutadania.