Qualitat de vida per a les nostres persones grans

Portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Esteve Serrano

Avui divendres celebrem el sorteig dels 48 habitatges per a gent gran construïda a l'edifici rehabilitat de l'antiga escola Miguel Hernández. Es tracta d'un projecte pensat per millorar-ne la qualitat de vida, amb serveis i preus adaptats a la realitat social que ens envolta i que s'ha treballat en col·laboració amb l'entitat SOS Gent Gran. Ja el passat dissabte 19 de febrer vam tenir l'oportunitat de visitar els habitatges a una jornada de portes obertes per a les famílies inscrites al sorteig d'aquesta promoció.

L'èxit d'aquesta iniciativa ens indica el camí que cal seguir: l'equip de govern que presideix Núria Parlon ja està treballant en promocions similars. Tenim localitzades diverses parcel·les públiques que acolliran nous projectes d'habitatge per a gent gran resident a Santa Coloma.

Aquesta és, segurament, l'acció política més important a les nostres polítiques d'atenció i suport a aquest col·lectiu, prioritari per als i les socialistes de Santa Coloma. Un suport que demostrem també a l'augment de recursos per a l'atenció a la dependència, la teleassistència, l'atenció domiciliària, però també als programes d'envelliment actiu o en l'acompanyament i el suport a les reivindicacions per garantir la normativa que regula el dret d'accés als serveis bancaris, i que el tancament d'oficines de les entitats
financeres no agravi les conseqüències de la bretxa digital que afecta les persones grans.

Les persones grans de Santa Coloma s'ho mereixen.