L’habitatge és una prioritat

Portaveu del Grup Municipal del PSC

Esteve Serrano Ortín

L’accés a l’habitatge és un dels reptes d’aquest mandat. Anys de crisi, retallades i de manca d’un marc legal que protegís als més febles, han expulsat a moltes famílies de les seves llars. Aquest govern, sense els recursos ni les àmplies competències d’altres administracions, vol contribuir a millorar la situació: l’aprovació del Pla Local de l’Habitatge de Santa Coloma i la represa dels treballs de la Taula Local de l’Habitatge són una mostra.

La lluita contra l’emergència habitacional és una competència clara de la Generalitat de Catalunya. Portem anys reclamant una ampliació de les partides del Govern, més pressió contra els grans tenidors (entitats financeres i fons d’inversió) i l’agilització de la Mesa d’Emergència davant dels prop de 150 casos sense resoldre només a Santa Coloma. Ha estat en va. No hem disposat de canals fluids de col·laboració, almenys fins ara. 

En qualsevol cas, és responsabilitat nostra fer front a aquesta situació. I no ens amaguem. Per a nosaltres és una prioritat, com ho demostra el fet que el nou Govern de la Núria Parlon hagi creat un àrea específica per a l’habitatge. Un àrea dotada ja de recursos municipals, amb 824.000 € del pressupost 2020 destinats a la reforma, canvi d’ús de locals comercials o l’adquisició a través del dret de tanteig i retracte. La segona fase de les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR), els 48 habitatges dotacionals per a gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández, la lluita contra els desnonaments, la borsa de lloguer, la disposició de sòl públic per fer promocions de lloguer assequible o els ajuts a l’emancipació tramitats per l’Oficina Local d’Habitatge, són també accions concretes que treballarem en col·laboració amb les entitats ciutadanes. Reafirmen el compromís d’aquest govern per ajudar a garantir el dret a un habitatge digne i a un preu assequible.